• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Government Resolutions/Orders/Letters/Circulars

Last updated on October 5th, 2020 at 10:18 am

Government Resolutions / Orders / Letters / Circulars

Sr. No Publish Date News Download Size
104/06/2024शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या संस्थांतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. अभियांत्रिकी पदविका, थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका व प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी पदविका, सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी पदविका तसेच वास्तुकला परिषद यांच्या अखत्यारित असलेल्या संस्थांतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. वास्तुकला पदविका तसेच फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थांतील, प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावलीच्या बदलांस मंजूरी देण्याबाबत.
213/10/2023Selection of Candidates for Foreign Scholarship Scheme Maharashtra State A. Y. 2023-24 353.87 KB
303/08/2023उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याच्या विद्यार्थी संख्येत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून वाढ करण्याबाबत. 487.38 KB
405/07/2023UG_PG Unaided Institutes GR 30 June 2023 4.69 MB
531/05/2023शैक्षणिक वर्ष सन 2023-24 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. अभियांत्रिकी पदविका, थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका व प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी पदविका तसेच फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थातील, प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावलीच्या बदलांस शासन मान्यता देण्याबाबत…
619/04/2023गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत…… (०४-१०-२०१८) 3.41 MB
731/03/2023Regarding the Governments approval to start a new Government Engineering college at Kolhapur
806/03/2023Regarding implementation of prevailing scholarship reimbursement scheme of the government for the students of professional courses in the Abhimat University of the State
903/10/2022GR – Selection of Candidates for Foreign Scholarship 2022-23 1.87 MB
1024/06/2022Regarding the implementation of “Har Ghar Zanda” initiative Under “Amrit Mahotsav of Freedom” 186.64 KB
1117/06/2022Government approval for change in admission rules from A.Y. 2021-22 to AICTE Approved First year Post SSC Diploma in Engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and Direct Second Year Post SSC Diploma in Engineering.
1217/06/2022Government Sanction for AICTE approved First year post SSC diploma engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and direct second year post SSC diploma in engineering admission rules from A.Y.2020-21.
1317/06/2022Government Sanction for AICTE approved First year post SSC diploma engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and direct second year post SSC diploma in engineering admission rules from A.Y.2019-20.
1409/06/2022गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा करणेबाबत…. .दि : 22 मार्च 2022. 210.60 KB
1509/06/2022गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत….दि : 6 सप्टेंबर, 2021 1.03 MB
1609/06/2022गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत….दि :११ फेब्रुवारी २०१९ 986.79 KB
1701/06/2022Government approval for change in admission rules from A.Y. 2022-23 to AICTE Approved First year Post SSC Diploma in Engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and Direct Second Year Post SSC Diploma in Engineering. 511.80 KB
1810/12/2021शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत…. 1.24 MB
1920/10/2021वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून विद्यमान वास्तूशास्त्र संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 349.18 KB
2004/10/2021वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून नवीन वास्तुकला अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 466.00 KB
2106/09/2021फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची मान्यता मिळणेबाबत. 1.21 MB
2230/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून विद्यमान शासकीय, शासन अनुदानित, विद्यापीठ संचलित पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्याच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, पूर्वी कमी केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, तुकडी पूर्ण करणे तसेच पीआयओ/ एनआरआय यांच्या नवीन व पूर्वीच्या जागांना मुदतवाढ देणे इ.बाबत शासन मान्यता देण्याबाबत. 1,008.55 KB
2330/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 पासून विद्यमान संस्थांमध्ये NSQF अंतर्गत B.Voc. पदवी अभ्यासक्रम सुरु करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ/घट व अभ्यासक्रम बंद करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत. 1.75 MB
2430/08/2021शैक्षणिक वर्ष 2021- 22 पासून रत्नदिप कॉलेज ऑफ फार्मसी (बी. फार्मसी) रत्नापूर, ता. जामखेड, जि.अहमदनगर या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास मान्यता देणेबाबत 1.01 MB
2525/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 पासून एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलिन करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत…. 1.31 MB
2625/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 पासून राज्यातील विद्यमान कायम विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद करणे, सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट करणे व अभ्यासक्रम विलिन करणे इ.साठी शासन मान्यता देणेबाबत…. 1.54 MB
2725/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून विद्यमान शासकीय, शासन अनुदानित, विद्यापीठ संचलित संस्था/ महाविद्यालयाच्या नावामध्ये बदल करणे व विद्यमान संस्थेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 1.24 MB
2825/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 पासून राज्यातील विद्यमान शासकीय, शासन अनुदानित, विद्यापीठ संचलित अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनशास्त्र, अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेतील अभ्यासक्रम बंद करणे,सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट करणे व अभ्यासक्रम विलिन करणे इ.साठी शासन मान्यता देणेबाबत…. 1.64 MB
2925/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून विद्यमान कायम विनाअनुदानित तत्वावरील अभियांत्रिकी, एचएमसीटी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए अभ्यासक्रमाच्या संस्था/महाविद्यालयाच्या नावामध्ये बदल करणे व विद्यमान संस्थेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 1.90 MB
3025/08/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी विनाअनुदानित संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरून शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 1.15 MB
3125/08/2021कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून नवीन वास्तुशास्त्र पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 1.15 MB
3225/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून नवीन संस्था सुरु करणे, राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी, व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्याच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, पूर्वी कमी केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, तुकडी पूर्ण करणे, प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच पीआयओ/एनआरआय यांच्या नवीन व पूर्वीच्या जागांना मुदतवाढ देणे इ.साठी शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 2.41 MB
3311/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021- 2022 पासून रत्नागिरी येथे नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत… 981.44 KB
3403/08/2021अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून संस्था बंद करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत… 139.32 KB
3503/08/2021फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून औषधनिर्माणशास्त्र पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत प्रवेश क्षमतेनुसार अभ्यासक्रम बंद तथा प्रवेश क्षमता कमी करणेबाबत. 449.35 KB
3629/07/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी विनाअनुदानित संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरून शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 993.74 KB
3728/06/2021पदविका प्रवेश नियम 2021-22 Dt.18-06-2021 451.61 KB
3802/02/2021दहशतवादी हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या पोलिस/ लष्करी दल / निम लष्करी दलातील जवानांच्या पाल्यांना तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये संस्थास्तरावर भरण्यात येणाऱ्या जागांवर प्राधान्य देणेबाबत. 153.16 KB
3902/02/2021राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय/ शासन अनुदानित/ खाजगी विनाअनुदानित व्यावसायीक तंत्रज्ञान पदविका/ पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्थांचा टप्प्याटप्प्याने अभ्यासक्रम/ संस्था बंद करण्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर संस्थेतील उर्वरीत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे अन्य संस्थांत समावेशन करण्याबाबत.. 2.06 MB
4016/12/2020List of NR-=OCI-PIO Seats for A.Y. 2020-21 for UG- PG Courses as per the AICTE and Govt of Maharashtra Dt. 06-10-2020 541.51 KB
4116/12/2020MBA-MMS, MCA, PGDM, Engineering and HMCT Unaided Colleges Approved Courses Dt. 06-10-2020 609.21 KB
4223/07/2020पदविका संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी.पदविका आणि पोस्ट एच.एस.सी. औषध निर्माण शास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी आणि थेट द्वितीय वर्ष पोस्ट एस.एस.सी.पदविका अभ्यासक्रमांचे शै. व २०२०-२१ चे प्रवेश नियमातील बदलास मंजुरी 3.91 MB
4316/03/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (MBA/MMS) अभ्यासक्रमाच्या अखिल भारतीय उमेदवारी प्रकारामध्ये प्रवेशाकरीता पात्र ठरविण्यात आलेल्या GMAT, MAT, ATMA, व XAT या परीक्षा वगळण्याबाबत दि. 16-03-2020 502.51 KB
4413/03/2020महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेच्या कामकाजाकरिता (Maharashtra State Faculty Development Academy) कार्यकारी संचालक व उप संचालक (वित्त) पदाचा कार्यभार सोपविण्याबाबत.. दि. 13-03-2020 माहितीस्त्रव कळविण्यात येत आहे. 370.02 KB
4524/02/2020विद्यापीठे आणि उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय संर्गातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित विकास करण्याकरिता विभागांतर्गत कंपनी कायदा, 2013 अन्वये महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (Maharashtra State Faculty Development Academy) स्थापन करणेबाबत.. 351.63 KB
4629/07/2019GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI Dated-15/07/2019 2.74 MB
4729/07/2019GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI 3.01 MB
4829/07/2019GR Regarding to Increase Seats for NRI/PIO/OCI Dated-26/06/2019 268.89 KB
4926/06/2019शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 282.20 KB
5026/06/2019शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मान्यतेनुसार अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास, विद्यमान खाजगी/ अशासकीय अभियांत्रिकी/ औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत सुरु असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, विद्यामान पदवी औषधनिर्माणशास् 1.11 MB
5117/06/2019Govt. G.R. Dt. 30/05/2019 & Directorate approval letter of COURSE NAME CHANGE UG-PG A.Y. 2019-20 Dt.13/06/2019 1.12 MB
5217/06/2019उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची अधिसूचना (शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 साठी तंत्रशिक्षण संचालनालयामधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाची प्रवेश नियमावली) 142.83 KB
5314/06/2019शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट न्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम, एम.बी.ए.पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम व (पीजीडीएम) पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत… 858.76 KB
5414/06/2019शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून राज्यात विद्यमान संस्थेत सध्या सुरु असलेल्या अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरींग टेक्नॉलॉजी, एम.बी.ए. इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ, नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे याकरीता शासन मान्यता देणेबाबत… 1.82 MB
5528/05/2019Selection of “Scholarship for Higher Education in Foreign Countries for the meritorious students” for the year 2018-19. 304.45 KB
5617/05/2019Rules for AICTE approved First year post SSC diploma engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and direct second year post SSC diploma in engineering admission rules from A.Y.2019-20. 367.14 KB
5702/05/2019अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण देणेबाबत. 159.27 KB
5820/03/2019महाडीबीटी पोर्टलवर संस्थांनी नोंदविलेल्या शुल्कामध्ये बदल न करणेबाबत. 3.27 MB
5913/02/2019खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशाकरिता 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत. 312.02 KB
6007/02/2019शासन निर्णय – पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संचालक, तंत्रशिक्षण यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत. 3.20 MB
6111/01/2019Exam Fee Exemption for Famine affected area under Technical Education courses. 333.34 KB
6217/11/2018राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालय अधिपत्याखालील विना अनुदानित /कायम विना अनुदानित पदविका अभ्यासाक्रमाची शुल्क निर्धारन परीक्षा शुल्का नियमक प्रधिकरण ने करणे बाबत 230.67 KB
6312/11/2018Regarding Exemption of exam fee of Students Dt. 05/11/2018 3.13 MB
6403/08/2018शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समिती गठीत करणेबाबत. 186.73 KB
6505/07/2018प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वगळणेबाबत… 3.15 MB
6626/06/2018Regarding approval of the Government for OCI/PIO/FN/NRI etc quota from the academic year 2018-19 in accordance with the approval of the AICTE for professional Degree/Post Degree Course. 913.45 KB
6704/06/2018To grant approved to convert diploma institute into degree Institute as per approved given by AICTE in the year 2018-19. 3.08 MB
6804/06/2018To grant approved to start New Institutes of Degree /Postgraduate Degree Programs as per approved given by AICTE, New Delhi from the Academic Year 2018-19. 3.17 MB
6904/06/2018Regarding approved to New courses / Restoration of intake Capacity / Increase in intake Capacity / Conversion of D. Pharm Institute to B. Pharm Institute /as per approved of AICTE for Academic Year 2018-19. 3.69 MB
7019/05/2018महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५. 436.87 KB
7122/02/2018उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यालयातील पीजीडीएम व पीजीडीबीएम या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत करण्याबाबत. 208.24 KB
7231/01/2018सन २०१७ -१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती, शिक्षणशुल्क , परीक्षा शुल्क इ. योजनांतर्गत अनुज्ञॆय लाभ अदा करण्याबाबत अवलंबवयाची सुधारीत कार्यपद्धती . 667.33 KB
7311/01/2018Mutatakkar Committee and State Backward Commissions to implement the recommendations of the Other Backward Classes submitted to the Government from 1993 to 2000 in their 1 to 7 Reports, Releasing Relevant Module in the Other Backward Classes in Maharashtra. 122.74 KB
7411/01/2018Center’s center and state sponsored scholarship, tuition fee examination fee etc. Guidelines for depositing 60 percent of the 50 percent of the amount payable for the first half year of the academic year 2017-18 and the allowance for the first 6 months for the benefit of the students in the attached bank account. 173.54 KB
7506/01/2018Transfer of the subject matter / matters related to the company to General Administration Department, Maharashtra Knowledge Corporation Limited. 3.05 MB
7604/01/2018GR regarding admission to High commissioner ward admission after cut off date Dt. 07/11/2017 3.13 MB
7701/01/2018Increase in income Criteria from Rs. 6.00 Lacs to Rs. 8.00 Lacs under Freeship scheme for VJNT, SBC and EBC students studied in unaided and permanently unaided Educational Institution. 3.06 MB
7801/01/2018P.L.A. Guidelines G.R. Dt. 01/01/2018 9.41 MB
7921/12/2017Regarding increasing the scope of beneficiary for the eligible students of economically weaker sections under the scholarship scheme of Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj and the addition of new courses. 153.13 KB
8021/12/2017Increasing the scope of beneficiaries and inclusion of new curriculum for the eligible students of economically weaker sections under the Rajshahi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshitra Scholarship scheme. 1.64 MB