• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Desk Circular/Office Order

Last updated on October 5th, 2020 at 08:11 am

Desk Circular / Office Order

Sr. No Publish Date News Download Size
115/06/2024Circular of MHT-CET 2024 result date 127.63 KB
211/06/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक (थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या वर्किंग प्रोफेशनल्स (कार्यरत व्यावसायिक) उमेदवारांच्या स्वतंत्र तुकडीचे प्रवेश समाविष्ट) 1.11 MB
307/06/2024संचालनालयांतर्गत राज्यस्तरीय संवर्ग (Librarian/Programmer/ Office Suptd.) मधील कर्मचाऱ्यांच्या दि. 01/01/2024 रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 814.57 KB
406/06/2024NEP 2020: Circular Letter to VCs regarding implementation of NEP 2020 in all affiliating engineering institutes from the AY 2024-25 700.20 KB
528/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी (दहावी नंतरचे) पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान / वास्तुकला अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक 1.15 MB
624/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील इ.10 वी नंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 1.65 MB
722/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 647.13 KB
829/04/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे…. 814.04 KB
918/04/2024शैक्षणिक वर्ष २०२३ – २४ मधील उन्हाळी सुट्टी बाबत…… 438.30 KB
1027/02/2024Office order – HBA 1.33 MB
1127/02/2024Office order – HBA 1.68 MB
1227/02/2024Office order for HBA 1.00 MB
1305/02/2024डिपेक्स – २०२4 मध्ये सहभाग घेणेबाबत…. 1.38 MB
1413/01/2024Notice for display of LINK for Result: Exam result of all candidates in recruitment for class 3 posts 283.63 KB
1513/01/2024LINK for Result: Exam result of all candidates in recruitment for class 3 posts
1611/01/2024Recruitment: Document Verification Notice 279.49 KB
1709/01/2024Recruitment result class III 2023 1.06 MB
1827/12/2023Maharashtra Drone Mission Proposal IITB Dated – 24-Oct-23 16.51 MB
1921/12/2023Notification regarding Bio_Auth for Registered institute on NSP Portal-2023-24 2.86 MB
2012/12/2023घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. सन 2023 588.93 KB
2112/12/2023घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. सन 2021-2022 334.37 KB
2208/12/2023Important Instructions for Qualified Candidates for Professional Test Exam dt. 12.12.2023 for the post of Instructor (Laboratory Assistant (Technical)). 154.51 KB
2301/12/2023Circular for the Skill Test Call Letters of Instructor(Lab Assistant(Technical)) 1.02 MB
2401/12/2023Link for the skill test Call Letters for the Instructor(Lab Assistant(Technical) Download Link: निदेशक प्रयोगशाळा सहायक (तांत्रिक) या पदाच्या व्यावसायिक चाचणी परीक्षेच्या call letter ची लिंक
2529/11/2023घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पुर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. 979.53 KB
2624/11/2023Circular – शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील हिवाळी सुट्टी बाबत 419.28 KB
2708/11/2023घरबांधणी अग्रिम कार्यालयीन आदेश-2023 (263) 3.69 MB
2808/11/2023घरबांधणी अग्रिम कार्यालयीन आदेश-2023 2.25 MB
2907/11/2023Notification : Regarding Pendency of Applications at Institute Level on DBT portal 189.12 KB
3031/10/2023INFORMATION HANDOUT FOR ONLINE EXAMINATION FOR RECRUITMENT OF STENOGRAPHER (LOWER GRADE), SENIOR CLERK AND INSTRUCTOR (LABORATORY ASSISTANT – TECHNICAL) 610.81 KB
3131/10/2023लघुलेखक (निम्न श्रेणी), वरिष्ठ लिपिक आणि प्रशिक्षक (प्रयोगशाळा सहाय्यक – तांत्रिक) यांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन परीक्षेसाठी माहिती पुस्तिका 705.21 KB
3227/10/2023Call letter link for various vacancies of Group C
3323/10/2023Notification regarding Application Forms Acceptance of AICTE scholarship Schemes (Pragati, Saksham & Swanath) – A.Y.-2023-24 767.58 KB
3423/10/2023Notification regarding Application Forms Acceptance of Top Class scholarship Scheme of Govt of India A.Y.-2023-24 1.02 MB
3516/10/2023घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. 695.64 KB
3616/10/2023मोटार कार / मोटार सायकल तसेच संगणक अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. 451.88 KB
3713/10/2023Selection of Candidates for Foreign Scholarship Scheme Maharashtra State A. Y. 2023-24 353.87 KB
3812/10/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठाशी संलग्नीत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित संस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचेकडून सेवाविषयक व इतर बाबींसंदर्भात प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत… 6.09 MB
3921/09/2023Regarding Merit-cum-Means Scholarship GOI-Submission of Reasons for pending Bio-Authentication of Students” Dated 20-09-2023 568.07 KB
4012/09/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रियेसाठी उमेदवारांना लागणारी विविध प्रमाणपत्रे सादर करण्याबाबत 317.22 KB
4111/09/2023Result of PRT / SRT Examination held during 31/07/2023 to 03/08/2023 4.14 MB
4201/09/2023Corrigendum for Age for the Appointment of Principal, Govt. College of Engineering Aurangabad 772.82 KB
4331/08/2023Corrigendum to Advertisement – Principal, Government Engineering College, Jalgaon 191.23 KB
4431/08/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयामध्ये गट “क ” मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात 5.07 MB
4530/08/2023Corrigendum to Advertisement – Principal, Government Engineering College, Amravati 289.71 KB
4630/08/2023इयत्ता 10 आणि 12वी च्या पुनर्परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील इयत्ता 10 वीनंतरचे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान/वास्तुकला पदविका, इयत्ता 12 वीनंतरचे औषधनिर्माणशास्त्र, एचएमसीटी, सरफेस कोटींग टेक्नॉलॉजी पदविका आणि इयत्ता 12वी/आयटीआय नंतरचे थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता नोंदणी करणेबाबत… 393.47 KB
4728/08/2023Application invited for the Post of Principal @ Government College of Engineering, Amravati 618.45 KB
4828/08/2023Application invited for the Post of Principal @ Government College of Engineering, Karad 381.53 KB
4928/08/2023Application invited for the Post of Principal @ Government College of Engineering, Aurangabad 1.38 MB
5023/08/2023Application invited for the Post of Principal @ Government College of Engineering, Jalgaon 4.22 MB
5115/08/2023NSP Portal-Notification to Institutes regarding the Bio Authentication of Student’ 5.19 MB
5211/08/2023खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2023-24 शिष्यवृत्ती निवडीसाठी अर्ज स्विकृतीच्या मुदत वाढीबाबत 426.22 KB
5308/08/2023NSP Portal-Notification to Institutes regarding the Bio Authentication of Student 3.02 MB
5408/08/2023NSP-Portal->List of institutes for Bio Authentication 637.42 KB
5503/08/2023उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याच्या विद्यार्थी संख्येत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून वाढ करण्याबाबत. 487.38 KB
5603/08/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरु, प्रवेश क्षमतेत वाढ, विद्यमान संस्थांच्या नावात बदल, सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या नावात बदल करणे इ. करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता घेणेबाबत 5.41 MB
5702/08/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत 309.79 KB
5828/07/2023राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न संस्था याव्दारे चालविण्यात येणाऱ्या तंत्र शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात शैक्षणिक वर्ष 2022-23 नुसार फी घेण्यास परवानगी देणेबाबत 702.29 KB
5920/07/2023NEP 2020 Week Celebration circular 24 July 2023 – 29 july 2023 1.46 MB
6020/07/2023महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या शाखेतील स्वायत्त संस्थांमध्ये राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम राबविणेबाबत 478.37 KB
6120/07/2023प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत (कालमर्यादित : २१ जुलै २०२३, दुपारी ०३.०० वाजेपर्यंत) 417.13 KB
6219/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता थेट व्दितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभुत प्रवेशासाठी (CAP) अभ्यासक्रमनिहाय संस्थांची माहिती पडताळणी करुन उपलब्ध जागांची निश्चिती करणेबाबत 369.85 KB
6319/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये एमबीए आणि अभियांत्रिकीसाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची तिसरी फेरी संपन्न झाल्यानंतर उर्वरीत राहिलेल्या रिक्त जागा तसेच संस्थास्तरावरील जागांवर प्रवेश करताना नियमांचे पालन करण्याबाबत 859.79 KB
6413/07/2023कालमर्यादित : दि.15 जुलै 2023 – शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 341.75 KB
6512/07/2023Foreign Scholarship Date Extension Circular 2023 389.55 KB
6612/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरु, प्रवेश क्षमतेत वाढ, विद्यमान संस्थांच्या नावात बदल, सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या नावात बदल करणे इ. करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता घेणेबाबत 1.28 MB
6712/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… 908.58 KB
6806/07/2023शिका व कमवा’ ह्या उपक्रमांतर्गत इच्छुक संस्थांना मान्यता देणे व अभ्यासक्रम राबविणे ह्या करीता तयार करण्यात आलेल्या सर्वंकष धोरणाच्या मसुद्यावर सूचना मागविणेबाबत 2.55 MB
6905/07/2023UG_PG Unaided Institutes GR 30 June 2023 4.69 MB
7004/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता घेणेबाबत 519.23 KB
7103/07/2023अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शै व 2023-24 करीता खाजगी विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना विविध मान्यता देण्याबाबत 6.39 MB
7224/06/2023शै व 23-24 पासून अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तूशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरीग टेक्नॉलॉजी , एमबीए,पीजीडीएम,एमसीए, प्लॅनिंग डिझाईन इ.व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ इ. विविध प्रकरणी शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाच्या मान्यतेबाबत…. 3.73 MB
7314/06/2023परिपत्रक – शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभुत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 741.48 KB
7413/06/2023SGGS, Nanded Faculty Recruitment Notification 2023 1.57 MB
7513/06/2023Appendix – B Format for Application – SGGS, Nanded 60.02 KB
7613/06/2023Format for Application – SGGS, Nanded 25.51 KB
7712/06/2023पुणे विभाग-लिपिकवर्गीय कर्मचा’ऱ्‍याचे विभागीय पर्यवेक्षकीय प्रशिक्षण व परीक्षा आयोजित करणेबाबत. 209.12 KB
7812/06/2023अमरावती विभाग-लिपिकवर्गीय कर्मचा’ऱ्‍याचे विभागीय पर्यवेक्षकीय प्रशिक्षण व परीक्षा आयोजित करणेबाबत. 448.50 KB
7910/06/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील इ.12 वीनंतरच्या प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र, एचएमसीटी, सरफेस कोटींग टेक्नॉलॉजी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 1.17 MB
8006/06/2023Seniority List (Final) Head Clerk and Posts in Group C & Group D 3.06 MB
8106/06/2023Seniority List (Final) of OS / Programmer / Librarian 1.09 MB
8205/06/2023Advertisement for the members in FRA & ARA 915.33 KB
8302/06/2023Summer Vacation for Academic Year 2022-23 432.50 KB
8401/06/2023Corrigendum – Librarian Office Order 292.48 KB
8531/05/2023Class IV Transfer office order 430.50 KB
8631/05/2023Progammer Transfer Office Order 2023 612.07 KB
8731/05/2023Office order Librarian Transfer 2023 650.14 KB
8829/05/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील इ.10वीनंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत. 537.22 KB
8924/05/2023शै.वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था सुरु करण्यास दिलेल्या शासन मान्यतेच्या अनुषंगाने शासननिर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत… 1.05 MB
9010/05/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील इयत्ता दहावीनंतरच्या प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 362.08 KB
9110/05/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 376.45 KB
9210/05/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील बारावीनंतरच्या प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान आणि सरफेस कोटींग तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 404.31 KB
9319/04/2023खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेंतर्गत सन 2023-24 करीता सदर योजने साठी विद्यार्थ्याने अर्जासोबत सादर करण्यासाठीची कागदपत्रांची यादी 260.10 KB
9406/04/20232023-24 प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे 712.67 KB
9531/03/2023शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासूनच्या थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश पात्रतेबाबत 1.78 MB
9631/03/2023Desk 12 – Temporary Seniority LIST- Mumbai and Mumbai Sub 3.01 MB
9731/03/2023Desk 12 – Temporary Seniority LIST- Librarian, Programmer and Office Suptt ( State Level) 1.15 MB
9824/03/2023अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांचे जाहिर सुचेनेस अनुसरुन शै व 23-24 पासून नविन तांत्रिक संस्था सुरु करण्यासाठी National single Window System (NSWS) (https://www.nsws.gov.in) या पोर्टल वर ऑन लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणा-या अर्जाबाबत…. 1.15 MB
9924/03/2023अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली यांचे जाहिर सुयेनेस अनुसरुन शै व 23-24 पासून विद्यमान संस्थानी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने निदेशित केलेल्या पार्टलवर ऑन लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणा-या अर्जाबाबत…. 1.44 MB
10023/03/2023Performance Budget (2023-24) 1.22 MB
10120/03/2023HBA, Motorcycle, Motorcar Advance 2.24 MB
10206/03/2023समुपदेशन बदली धोरण -गट -ब 446.94 KB
10316/02/2023डिपेक्स-2023 मध्ये सहभाग घेणेबाबत 525.53 KB
10414/02/2023गट- क व ड मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहे एप्रिल-मे 2023 मध्ये प्रस्तावित नियतकालीक /मुदतपूर्व विनंती बदल्यांबाबत 695.76 KB
10503/02/2023शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिताच्या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत…. 604.56 KB
10610/01/2023Extended Timeline for Scrutiny of MCM Scholarship Applications of Govt of India 1.09 MB
10709/01/2023महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचे एनवीए मुल्यांकन (NBA Accreditation) व एनबीए पुन:मुल्यांकन (NBA Reaccreditation) प्राप्त करुन घेणेबाबत 76.79 KB
10809/01/2023सन 2020 – 2021 घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत(Letter No.11) 627.83 KB
10909/01/2023सन 2020 – 2021 घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत(Letter No.6) 390.29 KB
11006/01/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील हिवाळी सुट्टी बाबत 61.66 KB
11103/01/2023Extended dates of AICTE scholarship scheme – Pragati, Saksham & Swanath (A.Y.2022-23) 765.06 KB
11222/12/2022घर अग्रीम मंजुर करणेबाबत (कार्यालयीन आदेश- क्र.३९४) 3.06 MB
11322/12/2022घर अग्रीम मंजुर करणेबाबत (कार्यालयीन आदेश- क्र.३९५) 2.09 MB
11401/12/2022Time Limit 02/12/2022 up to 1.00 PM शैक्षणिक वर्ष २०२2-२3 मधील इ.12वी नंतरचा प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 45.96 KB
11529/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या संस्थेत नविन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांच्या नावात तसेच संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन दिलेल्या शासन मान्यतेच्या अनुषंगाने संचालनालयाची मान्यता बाबत…. 163.96 KB
11622/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांच्या माहितीची पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत…. (अंतिम दिनांक 01/12/2022) 38.09 KB
11721/11/2022Extension for Merit cum means scholarship Scheme 1.09 MB
11821/11/2022Extended Timeline for AICTE Scholarship 976.65 KB
11921/11/2022Extended Timeline for Top Class Scholarship Candidates scholarship 851.58 KB
12018/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत… 1.24 MB
12117/11/2022Regional Administrative Level clerk Supervisory Examination Result (17-10-2022 to 20-10-2022) 1.23 MB
12201/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका तसेच व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काबाबत 517.14 KB
12322/10/2022शै व 22-23 पासून औषधनिर्माणशास्त्र तसेच वास्तूशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या विद्यमान संस्थांना नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे इ साठी शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पूर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 389.86 KB
12421/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांच्या नावात बदल करण्यास फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन दिलेल्या शासन मान्यतेच्या अनुषंगाने संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 151.45 KB
12521/10/2022संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये श्शिक्षण धेत असलेल्या विद्यार्थ्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार येऊ नये याबाबत कार्यवाही करणेबाबत 40.96 KB
12621/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया 114.63 KB
12710/10/2022परिपत्रक-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत नियमबाह्य प्रवेश देऊन शैक्षणिक भ्रष्टाचार केला जात असल्याबाबत 654.40 KB
12807/10/2022परिपत्रक संस्थाची प्रवेश क्षमता माहिती 2022-23 मान्यता – ( 7.10.2022)- अंतिम दिनांक 17.10.2022 785.86 KB
12930/09/2022Desk – 9 Circular (NSS) – DTE Circular and NSS Manual-2006 432.07 KB
13022/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… 36.23 KB
13116/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… 36.67 KB
13201/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP)प्रवेशासाठी (UG/PG) संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत… 524.46 KB
13301/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता नवीन बी.फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरू करण्यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पोर्टलवर ऑफ लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणाऱ्या संस्थांना शासन ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत.. 56.68 KB
13401/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्या संदर्भात मुदतवाढ करण्याबाबत… 189.38 KB
13501/09/2022DG Shipping Circular for Diploma Students benefit and interest 1.35 MB
13625/08/2022कोविड १९ कालावधी मध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता “सेतू अध्ययन उपक्रम” राबविण्याबाबत 1.57 MB
13725/08/2022शै व 22-23 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना विविध प्रकरणी शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 347.60 KB
13817/08/2022शैक्षणिक वर्ष २०२२-२3 मधील दहावीनंतरचे प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 47.02 KB
13917/08/2022Notification Regarding KYC Registration Form of Institute for NSP Portal of GoI 2022-23 947.74 KB
14012/08/2022Important Notice – Unauthorized Institutes List 85.61 KB
14111/08/2022Diploma Courses : Regarding approval of the Directorate by fulfilling the terms and conditions of the Government Resolution by unaided and Government aided institutions for new Diploma courses, increase in Intake, change in name of institutions, change in name of course, etc. A.Y. 2022-23 1.37 MB
14210/08/2022Diploma Courses : Regarding approval of the Directorate by fulfilling the terms and conditions of the Government Resolution by unaided and Government aided institutions for new Diploma courses, increase in Intake, change in name of institutions, change in name of course, etc. A.Y. 2022-23 1.37 MB
14308/08/2022Notification-for Accepting Application the Form of Merit cum Means Scholarship Scheme of GoI-2022-23 994.01 KB
14408/08/2022Notification-For Accepting the Application Form of AICTE Scholarship Schemes of GoI-2022-23 494.06 KB
14508/08/2022Notification-For Accepting the Application Form of Top Class Scholarship Scheme of GoI-2022-23 776.70 KB
14605/08/2022शै व 22-23 करीता नवीन बी फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास फार्मसी कौसिल ऑफ इंडिया नवी दिल्ली यांचे पोर्टल वर ऑन लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणा-या संस्थांना शासन ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत 149.91 KB
14729/07/2022Circular regarding change of course after 1st year and change of institution after 1st/2nd year of Diploma institute students for Engineering (Polytechnic) & D, Pharm POST HSC Diploma for A.Y. 2022-23 1.28 MB
14825/07/2022Regarding change of Course /Shift Change of students in institution of degree course after first year, also change of institution after first, second and third year n the academic year 2022-23 unaided Engineering, Pharmacy, Architecture and HMCT etc. 1.55 MB
14913/07/2022Circular regarding awareness about not to take admissions in Diploma, Degree, PG Diploma, Post-Diploma courses offered by Not Approved Universities/ Unauthorized Institutes 57.21 KB
15011/07/2022Regarding verification and updating of information of institutes for centralized (CAP) admission of technical vocational courses for the A.Y. 2022-23. 101.36 KB
15107/07/2022Circular for CAS Proposals – ( Degree / Diploma) 541.08 KB
15207/07/2022Circular for CAS Proposals – ( Degree / Diploma) [ Word Format File ] 141.72 KB
15304/07/2022Circular for New B. Pharmacy Institution A.Y. 2022-23 for State Govt. NOC 129.51 KB
15429/06/2022Regarding the final approval of the merit list of students who have taken admission in the first year post-tenth year engineering and technology diploma courses in the academic year 2021-22. 33.74 KB
15529/06/2022Regarding the final approval of the merit list of students admitted to the diploma courses in Pharmacy, Hotel Management, Surface Coating Tech. in the first year after Class XII in the academic year 2021-22. 38.62 KB
15629/06/2022Regarding final approval of the merit list of students admitted to the second year engineering and technology courses directly in the academic year 2021-22 33.01 KB
15717/06/2022Eligibility for admission to the second year engineering diploma courses directly from the academic year 2024-25 1.43 MB
15815/06/2022Circular regarding Summer Vacation in the Academic year 2021-22 …. 44.21 KB
15903/06/2022Law Officer on Contract basis – List of Candidates Recommended by Selection Committee 366.50 KB
16001/06/2022List of Facilitation Centres for First Year of Post SSC Diploma/ Direct Second Year Diploma in Engineering/Technology for AY 2022-23 1.48 MB
16123/05/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे 63.61 KB
16223/05/2022प्रोग्रॅमर पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सर्वसमावेशक अंतिम सेवाजेष्ठता सूची – २०२२ 114.40 KB
16317/05/2022ग्रंथपाल पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सर्वसमावेशक अंतिम सेवाजेष्ठता सूची – २०२२ 182.38 KB
16402/03/2022समुपदेशनाद्वारे बदल्यांबाबतचे धोरण, शासकीय सेवकांच्या नियतकालीक बदल्या- २०२२. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा गट ब संवर्गातील बदल्या. 167.28 KB
16524/02/2022Circular of Seniority List of Office Superintendent as on 01-01-2022 ( 24/02/2022) 159.08 KB
16614/02/2022Final STAFF Seniority List and on date 01-01-2022 1.46 MB
16702/02/2022ग़ट क व ग़ट ड सरकारी कर्मचारी विनंती बदली -एप्रिल मे २०२२ परिपत्रक 246.88 KB
16828/01/2022HBA- इच्छा पत्र – Desk 16 Circular 984.91 KB
16920/01/2022Temporary Seniority List for the Post “Librarian and Programmer” 20/01/2022 198.14 KB
17011/01/2022Online classes upto 15.2.2022 1.77 MB
17103/01/2022MOTOR CAR / MOTOR CYCLE / COMPUTER ADVANCE OFFICE ORDER 4.17 MB
17201/01/2022DTE’s Class III/IV Employees Temporary Seniority List Circulars 1.79 MB
17324/12/2021शै वर्ष 2021-22 मधील हिवाळी सुटटी बाबत. 55.55 KB
17410/12/2021Students Transfer UG Program Date Extended upto 18th Oct, 2021 59.84 KB
17517/11/2021शै व 2022-23 करीताच्या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत 41.65 KB
17603/11/2021Corrigendum for Notification :: Implementation of NSP Schemes for A.Y. 2021-22 629.56 KB
17701/11/2021गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2021-22 करिता विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची शेवटची संधी म्हणून मुदतवाढ परिपत्रक 1.38 MB
17829/10/2021Implementation of NSP Schemes for A.Y. 2021-22 687.69 KB
17923/09/2021Students Transfer UG Program Date Extended upto 30th September, 2021 46.93 KB
18022/09/2021घर बांधणीसाठी व तयार घर खरेदीसाठी अग्रीम मिळणेबाबत… 5.16 MB
18121/09/2021Notification regarding inviting applications for foreign scholarship 2021 -dt 21/09/2021 456.04 KB
18220/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये शासकीय , अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या / दुसऱ्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम बदल / संस्था बदल करणेबाबत…… 301.54 KB
18307/09/2021मोटारकार-2021 / मोटारसायकल-2021 /संगणक-2021 अग्रीम मिळणेबाबत 5.10 MB
18407/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 65.46 KB
18502/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून शासनाने 1. औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माण शास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणेसाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत….. 2. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, तुकडी पुर्ण करणे, अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, संस्थेच्या पत्त्यात बदल करणे, नवीन संस्था सुरुकरणे इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यतादेण्याबाबत… 2.44 MB
18602/09/2021Regional class III request transfer dt.30-08-2021 922.44 KB
18727/08/2021Student Transfer Circular_2021 1.62 MB
18826/08/2021शै व 21-22 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलीन करणे , नवीन संस्था सुरु करणे , राज्यातील विद्यामान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी , व्यवस्थापनशास्त्र , एमसीए अभ्यासक्रमाचा पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ तसेच प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 695.57 KB
18909/08/2021Programmer Transfer Office Order 127.25 KB
19009/08/2021Steno HG Transfer Order 95.40 KB
19109/08/2021Class IV Transfer Order 76.77 KB
19204/08/2021Circular of Approval of Pharmacy Course_2021 522.89 KB
19302/08/2021Eligibility Criteria (NATA Compulsory)for admission to B.Arch Degree Course 2021-22 1.89 MB
19412/07/2021घरबांधणी अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत…. 668.77 KB
19528/06/2021जाहीर सूचना – अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मान्यता प्रक्रियेची जाहिर सूचना 78.83 KB
19628/06/2021दिनांक ६ जून हा दिवस “शिवस्वराज्य दिन” साजरा करण्याबाबत …. 297.00 KB
19723/06/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील उन्हाळी सुट्टी बाबत…. 64.34 KB
19826/05/2021उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संकेतस्थळ सुधारित करण्या संदर्भात अभिप्राय मागवणे बाबत
19918/05/2021मान्यता नसलेल्या विद्यापीठ/अनधिकृत संस्थांमधील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका (Diploma, UG Degree, PG Degree, PG Diploma ) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश न घेणेबाबत. 63.75 KB
20011/05/2021प्रवेशासंबंधी महत्वाची सूचना – शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक कागपत्रे 87.29 KB
20122/03/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबतची जाहिर सूचना 97.90 KB
20222/03/2021Housing Loan Advance Order Desk 16 3.95 MB
20322/03/2021Motor Vehicle Advance Order desk 16 1.62 MB
20422/03/2021Computer Advance Order desk 16 1.91 MB
20522/03/2021Scooter / Moter cycle Advance Order desk 16 3.22 MB
20602/03/2021Circular for Class II B grade POST – Technical Education Maharashtra State(Transfer) 169.38 KB
20717/02/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती सादर करणे, प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया 118.19 KB
20821/01/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना 1.31 MB
20911/01/2021शै.वर्ष 2021-22 करीताच्या औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत.. 64.56 KB
21018/12/2020Essay Competition on Environment – Last Date 31st Dec 2020 1.17 MB
21111/12/2020Vacancy Calculation for Direct Second Year 700.07 KB
21211/12/2020Co Ordinator for Competitive Exams 749.07 KB
21308/12/2020Merit Cum Means Scholarship (2020-21) Circular 717.30 KB
21405/12/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 89.42 KB
21504/12/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील विविध पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत… 61.19 KB
21603/12/2020Exam Fee Waive due to KYYAR and MAHA Cyclone 2.00 MB
21703/12/2020शै.व.2020-21 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 55.58 KB
21810/11/2020Directorate Circular for Winter Vacation 2020 82.33 KB
21922/10/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत.. 56.77 KB
22005/10/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांस ट्युशन फी वेव्हर योजना (टीएफडब्ल्यूएस) लागू असल्याबाबत 62.08 KB
22129/09/2020Implementation of Merit-Cum-Means Scholarship for A.Y. 2020-21 354.29 KB
22204/09/2020AICTE Instruction regarding Fees during Lockdown/Unlock period 163.65 KB
22304/09/2020Advisory for Universities and Colleges. 1.69 MB
22404/09/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र, एमबीए / एमएमएस व पीजीडीएम या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, संस्था विलनीकरण इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत” 298.05 KB
22503/09/2020“विविध तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रमातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्था, विदयापीठ संचलीत महाविदयालये/विभाग व विनाअनुदानित संस्थांमधील थेट व्दितीय वर्षाच्या रिक्त जागांबाबत.” 39.89 KB
22602/09/2020“विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 15.09.2020 पर्यंत मुदतवाढ” 39.89 KB
22717/08/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत “ 522.80 KB
22817/08/2020“विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 28.08.2020 पर्यंत मुदतवाढ” 40.23 KB
22917/08/2020“शैक्षणिक वर्ष -2020 -21 पासुन शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्‍त्र अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी व पदवीका अभ्यासक्रमाच्या संस्था विलनीकरण करण्यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्यााबाबत…” 583.14 KB
23031/07/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत दि . ३० जुलै २०२० “ 114.96 KB
23131/07/2020“शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी “ 868.02 KB
23231/07/2020“शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी “ 726.75 KB
23331/07/2020“लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशाताब्दी कार्यक्रमाबाबत “ 40.95 KB
23428/07/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम /बदल, तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… “ 4.29 MB
23527/07/2020“परिपत्रक : शै.व २०२०-२१ मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… “ 415.74 KB
23606/07/2020” शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्राबाबत दि.०३/०७/२०२०” 100.70 KB
23712/05/2020” पदवी, पदव्यूत्तर व पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा व वेळापत्रका संदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत HELP LINE नंबर बाबतची माहित “ 151.07 KB
23829/04/2020“अनधिकृत संस्थे बाबतचा आदेश .” 399.43 KB
23922/04/2020“Instructions to Institutes/colleges during lockdown 2.0 regarding by AICTE ( Dt. 22.04.2020). “ 262.86 KB
24013/02/2020“Promotion office orders for class III – Office Suptt./Head clerk/Notting Astt.” 349.91 KB
24113/02/2020“Regarding Class III State level Post ( Librarian and Programmer) Administrative and Request Transfer” 541.32 KB
24213/02/2020“Office Order for the various Class III / IV post Under Directorate for 10-20-30 benefit to staff” 575.70 KB
24313/02/2020“Office Order for the Programmer Under Directorate for 10-20-30 benefit” 420.11 KB
24412/02/2020“Circular regarding Badli Dhoran Maharashtra Engineering & Administrative Service Group B” 418.29 KB
24512/02/2020“आर्थिक वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 मध्ये पीएलएतून केलेल्या खर्चाची माहिती सादर करणेबाबत……” 613.40 KB
24611/02/2020“Approval Process Notification for A.Y. 2020-21 for UG-PG & Diploma Courses Under Technical Education” 62.99 KB
24704/02/2020“Circular letter regarding Medical Bill Advance – Desk 6 “ 58.12 KB
24817/12/2019“शै वर्ष 2019-20 मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेशित विदयार्थ्याच्या प्रवेश छाननी/पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रकिया” 198.69 KB
24907/12/2019शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया शुल्क आकारण्याबाबत… 1.05 MB
25003/12/2019महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांचे “जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2021 करीता राज्य व जिल्हास्तरीय स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता निवेदन” 209.92 KB
25121/11/2019Introduction of New Under Graduate Courses in Emerging Areas of Technology (AICTE) 204.24 KB
25229/11/2011दुष्काळ परिस्थिती तसेच “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतक-यांचे पाल्य असलेल्या विदयार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत 291.21 KB