• महाराष्ट्र शासन
 • Government of Maharashtra
 • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
 • Higher & Technical Education Department
 • Skip to main content

Last updated on डिसेंबर 7th, 2022 at 10:03 am

घोषणा

श्री. उद्धव ठाकरे

माननीय मुख्यमंत्री

श्री. अजित पवार

माननीय उपमुख्यमंत्री

श्री. उदय सामंत

मा. मंत्री
उच्च व तंत्रशिक्षण

श्री. प्राजक्त तनपुरे

मा. राज्यमंत्री
उच्च व तंत्रशिक्षण

डॉ. अभय वाघ

संचालक
तंत्रशिक्षण संचालनालय

श्री. एकनाथ शिंदे

माननीय मुख्यमंत्री

fadanvis

श्री. देवेंद्र फडणवीस

माननीय उपमुख्यमंत्री

chandrakant patil

श्री. चंद्रकांत पाटील

मा. मंत्री

उच्च व तंत्रशिक्षण 

श्री. विकास चंद्र रस्तोगी

प्रधान सचिव
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

डॉ. अभय वाघ

संचालक
तंत्रशिक्षण संचालनालय

 • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे परिसरात इंक्युबेशन सेंटर व पदव्युत्तर संशोधन केंद्र इमारत तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलींच्या वसतीगृहाचे भूमिपूजन मा. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ,यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला या वेळी मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत , संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.

 • "मातोश्री" वसतीगृहाचा उदघाटन सोहळा, मुंबई येथे वीरमाता जिजाबाई तंत्रशास्त्र संस्थेत मा. उपसभापती निलमताई गोऱ्हे यांच्या हस्ते पार पडला या वेळी मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत , संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.

 • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे परिसरात इंक्युबेशन सेंटर व पदव्युत्तर संशोधन केंद्र इमारत तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलींच्या वसतीगृहाचे भूमिपूजन मा. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ,यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला या वेळी मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत , संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.

 • शासकीय अभियांत्ररिकी महाविद्त्नायालय , रत्नागिरी च्या ग्रंथालयाचे उद्धघाटन मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले, या वेळी मा.संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.- २६/०४/२२

 • मातोश्री" वसतीगृहाचा उदघाटन सोहळा, मुंबई येथे वीरमाता जिजाबाई तंत्रशास्त्र संस्थेत मा. उपसभापती निलमताई गोऱ्हे यांच्या हस्ते पार पडला या वेळी मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत , संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.
 • मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत भारतरत्न लता मंगेशकर यांना शब्दरुपाने आदरांजली वाहताना.

 • महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे या देशातील पहिल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. यावेळी मा. उदयजी सामंत, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म.रा. यांचे स्वागत करताना, मा. डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण म. रा. ,पुणे विभागाचे सहसंचालक डॉ. डी. व्ही जाधव,व संचालक म. रा. तं . शि. म. डॉ. विनोद मोहीतकर व इतर मान्यवर ( २५ डिसेंबर २०२१).

 • महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे या उपक्रमाचा लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. यावेळी, मा. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार , मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण , श्री उदय सामंत , मा. विधानपरिषद उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे , मा. डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण म. रा. व इतर मान्यवर ( २५ डिसेंबर २०२१).

 • महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या पहिल्या स्किल सेंटरच्या इमारतीचे भूमिपूजन मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत यांच्या प्रमुखउपस्थितीत पार पडला या वेळी मा .संचालक तंत्रशिक्षण डॉ. अभय वाघ , संचालक म. रा. तं. शि. म. डॉ. विनोद मोहितकर आणि ईतर मान्यवर
 • महाराष्ट्रातील MSBTE च्या पहिल्या स्किल सेंटरच्या इमारतीचे भूमिपूजन मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले, या वेळी मा.संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.- २६/०४/२२

 • उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय @ कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला या वेळी मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत , मा. श्री विकास रस्तोगी, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण,म.रा, संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे,रायगड,महाराष्ट्र येथे झालेल्या बैठकीसाठी उपस्थित मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत ,मा .संचालक तंत्रशिक्षण डॉ. अभय वाघ , मा .सहसंचालक श्री प्रमोद नाईक , मा. कुलगुरू ,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे , डॉ. कारभारी काळे आणि ईतर मान्यवर

 • विभागीय कार्यालय अमरावती येथे मा. डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण म. रा. यांचे स्वागत व या वेळी उपस्थित मा. उदयजी सामंत, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म.रा., मा. श्री विकास रस्तोगी, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण,म.रा. व इतर मान्यवर ( १ ऑक्टोबर २०२१ )

 • संत गाडगे बाबा विद्यापीठ अमरावती येथे कोविड योध्यांचा सत्कार समारंभ प्रसंगी उपस्थित मा. उदयजी सामंत, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म.रा., मा. डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण म. रा. व श्री विकास रस्तोगी प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण,म.रा. व इतर मान्यवर ( १ ऑक्टोबर २०२१)

 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, विभागीय उपकेंद्र, औरंगाबाद केंद्राचा उद्घाटन सोहळा (१७-०९-२०२१) मा. मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य श्री उदयजी सामंत तसेच ईतर उपस्थित मान्यवर

  • Department of Dress Designing & Garment Manufacturing, Sophia Polytechnic, Mumbai organized Annual show function-TVASHTAR 2022. At this event Cheif guest Dr.Abhay Wagh, Director, Technical Education Mumbai, Industrialist, Principal & others.

  • Department of Dress Designing & Garment Manufacturing, Sophia Polytechnic, Mumbai organized Annual show function-TVASHTAR 2022. At this event Cheif guest Dr.Abhay Wagh, Director, Technical Education Mumbai, Industrialist, Principal & others.

  • मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांच्या हस्ते पदविका व पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या मराठी भाषेतील पाठयपुस्तकांचा वितरण सोहळा मुंबई विद्यापीठ येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमास मा.आमदार आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार ,डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा.तसेच संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

  • मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांच्या हस्ते पदविका व पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या मराठी भाषेतील पाठयपुस्तकांचा वितरण सोहळा मुंबई विद्यापीठ येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमास मा.आमदार आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार ,डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा.तसेच संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

  • मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांच्या हस्ते पदविका व पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या मराठी भाषेतील पाठयपुस्तकांचा वितरण सोहळा मुंबई विद्यापीठ येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमास मा.आमदार आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार ,डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा.तसेच संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

  • मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांच्या हस्ते पदविका व पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या मराठी भाषेतील पाठयपुस्तकांचा वितरण सोहळा मुंबई विद्यापीठ येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमास मा.आमदार आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार ,डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा.तसेच संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

  • मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांच्या हस्ते पदविका व पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या मराठी भाषेतील पाठयपुस्तकांचा वितरण सोहळा मुंबई विद्यापीठ येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमास मा.आमदार आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार ,डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा.तसेच संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

  • मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांच्या हस्ते पदविका व पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या मराठी भाषेतील पाठयपुस्तकांचा वितरण सोहळा मुंबई विद्यापीठ येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमास मा.आमदार आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार ,डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा.तसेच संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

  • मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांच्या हस्ते पदविका व पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या मराठी भाषेतील पाठयपुस्तकांचा वितरण सोहळा मुंबई विद्यापीठ येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमास मा.आमदार आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार ,डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा.तसेच संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

  • मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांच्या हस्ते पदविका व पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या मराठी भाषेतील पाठयपुस्तकांचा वितरण सोहळा मुंबई विद्यापीठ येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमास मा.आमदार आशिष शेलार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रा. जगदेश कुमार ,डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा.तसेच संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

  • महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई येथे शासकीय तंत्र निकेतन मुंबई च्या आवारात नवीन इमारत बांधण्या संबंधी आढावा बैठक मा. ना चंद्रकांत दादा पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म. रा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव मा. श्री विकास चंद्र रस्तोगी ,संचालक, तंत्र शिक्षण डॅा अभय वाघ, सहसंचालक,तंत्रशिक्षण श्री प्रमोद नाईक, संचालक म. रा. तं. शि. म. डॉ. विनोद मोहितकर, संस्थेचे प्राचार्य आणि ईतर मान्यवर उपस्थित होते.

  • महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई येथे शासकीय तंत्र निकेतन मुंबई च्या आवारात नवीन इमारत बांधण्या संबंधी आढावा बैठक मा. ना चंद्रकांत दादा पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म. रा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव मा. श्री विकास चंद्र रस्तोगी ,संचालक, तंत्र शिक्षण डॅा अभय वाघ, सहसंचालक,तंत्रशिक्षण श्री प्रमोद नाईक, संचालक म. रा. तं. शि. म. डॉ. विनोद मोहितकर, संस्थेचे प्राचार्य आणि ईतर मान्यवर उपस्थित होते.

  • लघुउद्योग भारती या सूक्ष्म व लघु उद्योग समूहाच्या संघटनेच्या नाशिक केंद्र व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने "इंजीनियरिंग टॅलेंट सर्च" या स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक व लघुउद्योग भारती नाशिक केंद्र यांच्यामध्ये सामंजस करार मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या वेळी डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा., शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, उद्योगपती व ईतर मान्यवर उपस्थितीत होते.

  • लघुउद्योग भारती या सूक्ष्म व लघु उद्योग समूहाच्या संघटनेच्या नाशिक केंद्र व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने "इंजीनियरिंग टॅलेंट सर्च" या स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक व लघुउद्योग भारती नाशिक केंद्र यांच्यामध्ये सामंजस करार मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या वेळी डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा., शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, उद्योगपती व ईतर मान्यवर उपस्थितीत होते.

  • लघुउद्योग भारती या सूक्ष्म व लघु उद्योग समूहाच्या संघटनेच्या नाशिक केंद्र व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने "इंजीनियरिंग टॅलेंट सर्च" या स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक व लघुउद्योग भारती नाशिक केंद्र यांच्यामध्ये सामंजस करार मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या वेळी डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा., शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, उद्योगपती व ईतर मान्यवर उपस्थितीत होते.

  • लघुउद्योग भारती या सूक्ष्म व लघु उद्योग समूहाच्या संघटनेच्या नाशिक केंद्र व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने "इंजीनियरिंग टॅलेंट सर्च" या स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक व लघुउद्योग भारती नाशिक केंद्र यांच्यामध्ये सामंजस करार मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या वेळी डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा., शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, उद्योगपती व ईतर मान्यवर उपस्थितीत होते.

  • लघुउद्योग भारती या सूक्ष्म व लघु उद्योग समूहाच्या संघटनेच्या नाशिक केंद्र व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने "इंजीनियरिंग टॅलेंट सर्च" या स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम व शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक व लघुउद्योग भारती नाशिक केंद्र यांच्यामध्ये सामंजस करार मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या वेळी डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्रशिक्षण म. रा., शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, उद्योगपती व ईतर मान्यवर उपस्थितीत होते.

  • महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे आणि विविध विद्यापीठे, राष्ट्रीय, राज्यपातळीवरील शिक्षण संस्था तसेच शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत संस्थासोबत सामजस्य करार करण्यात आले. करारांवरील स्वाक्षऱ्यांनंतर संस्थाचे अभिनंदन करुन शुभेच्छा देताना मा. ना चंद्रकांत दादा पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म. रा , यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव मा. श्री विकास चंद्र रस्तोगी ,संचालक, तंत्र शिक्षण डॅा अभय वाघ , शासकीय अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

  • महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे येथे मा. ना चंद्रकांत दादा पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म. रा यांच्या भेटीदरम्यान विभागाचे प्रधान सचिव मा. श्री विकास चंद्र रस्तोगी ,संचालक, तंत्र शिक्षण डॅा अभय वाघ , व इतर मान्यवर.

  • महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे येथे वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था , मुंबई व श्री. गुरु गोबिंद सिंगजी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, नांदेड या संस्थांच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक मा. ना चंद्रकांत दादा पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म. रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव मा. श्री विकास चंद्र रस्तोगी ,संचालक, तंत्र शिक्षण डॅा अभय वाघ , व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

  • संचालक, तंत्र शिक्षण डॅा अभय वाघ यांनी  विधानभवन येथे मा. ना चंद्रकांत दादा पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म. रा यांची भेट घेतली आणि ग्रंथ देउन संचालनालयाच्या वतीने स्वागत केले. या प्रसंगी विभागाचे प्रधान सचिव मा. श्री विकास चंद्र रस्तोगी देखील उपस्थित होते.

  • संचालक, तंत्र शिक्षण डॅा अभय वाघ यांनी  विधानभवन येथे मा. ना चंद्रकांत दादा पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, म. रा यांची भेट घेतली आणि ग्रंथ देउन संचालनालयाच्या वतीने स्वागत केले. या प्रसंगी विभागाचे प्रधान सचिव मा. श्री विकास चंद्र रस्तोगी देखील उपस्थित होते.

  • COEP Technological University पुणे येथे - अभियंता दीना निमित्त COEP अभिमान अवॉर्ड सोहळा महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा . श्री भगत सिंह कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला या वेळी तंत्र शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर उपस्थित होते.

  • COEP Technological University पुणे येथे - अभियंता दीना निमित्त COEP अभिमान अवॉर्ड सोहळा महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा . श्री भगत सिंह कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला या वेळी तंत्र शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर उपस्थित होते.

  • COEP Technological University पुणे येथे - अभियंता दीना निमित्त COEP अभिमान अवॉर्ड सोहळा महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा . श्री भगत सिंह कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला या वेळी तंत्र शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर उपस्थित होते.

  • असोसिएशन ऑफ क्लास थ्री मिनिस्ट्रीयल एम्प्लॉइज ऑफ दि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन इन ग्रेटर मुंबई (शासन मान्य) संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी
   तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांची भेट घेतली यावेळी मा.संचालकांचे आभार  व्यक्त  करताना संघटनेचे पदाधिकारी. 

  • At the event of State Conference on Unmanned Arial Vechile ( UAV) Technology , Applications and Regulations 2022 - Chief Guest Dr. Abhay Wagh, Director Technical Education, Maharashtra State , Ms. Rutuja Kambli , Tata Trust Manager , IT , Dr. Arnab Maity , Associate Prof . IIT Bombay & others. @ Govt. Polytechnic Mumbai

    

  • At the event of State Conference on Unmanned Arial Vechile ( UAV) Technology , Applications and Regulations 2022 - Chief Guest Dr. Abhay Wagh, Director Technical Education, Maharashtra State , Ms. Rutuja Kambli , Tata Trust Manager , IT , Dr. Arnab Maity , Associate Prof . IIT Bombay & others. @ Govt. Polytechnic Mumbai

    

  • लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पर्यवेक्षीय प्रशिक्षण पुणे येथे सुरु असताना - मा.संचालक डॉ. अभय वाघ   यांनी सदिच्छा भेट देऊन प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन केले  त्यावेळी  पुणे विभागाचे सहसंचालक डॉ. डी. व्ही. जाधव , डॉ विठ्ठल बांदल , प्राचार्य , शा. तं. नि. पुणे आणि ईतर. 

  • लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पर्यवेक्षीय प्रशिक्षण पुणे येथे सुरु असताना - मा.संचालक डॉ. अभय वाघ  यांनी सदिच्छा भेट दिली या वेळी प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन  करताना  मा.संचालक डॉ. अभय वाघ ,  पुणे विभागाचे सहसंचालक डॉ. डी. व्ही. जाधव , डॉ विठ्ठल बांदल , प्राचार्य , शा. तं. नि. पुणे आणि ईतर. 

  • स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव @ तंत्र शिक्षण संचालनालय
  • स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव @ तंत्र शिक्षण संचालनालय
  • स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव @ तंत्र शिक्षण संचालनालय
  • स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव @ तंत्र शिक्षण संचालनालय

    

  • स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव @ तंत्र शिक्षण संचालनालय
  • स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव @ तंत्र शिक्षण संचालनालय

    

  • महाअसोसिएशन ऑफ टीपीओ यांनी पुणे येथे डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचे आयोजन केले गेले या कार्यक्रमाच्या वेळी मार्गदर्शन करताना संचालक डॉ. अभय वाघ
  • महाअसोसिएशन ऑफ टीपीओ यांनी पुणे येथे डेव्हलपमेंट प्रोग्राम चे आयोजन केले, या कार्यक्रमाचे उद्घाटन समारंभात दीपप्रज्वलन   करताना संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.  

  • मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य श्री. देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत करत असताना तंत्र शिक्षण, संचालक डॉ. अभय वाघ.

  • वीरमाता जिजाबाई तंत्रशास्त्र संस्थेचा(VJTI)पदविका दीक्षांत आणि पदवी प्रदान कार्यक्रम पार पडला.. ह्या कार्यक्रमाला मा. उपसभापती नीलम ताई गोऱ्हे,मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, श्री उदय सामंत , संचालक डॉ. अभय वाघ आणि ईतर मान्यवर.
  • मा. कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे,रायगड,महाराष्ट्र यांचे सोबत तंत्र शिक्षण संचालनालय येथे बैठक झाली या प्रसंगी मा. कुलगुरू यांचे स्वागत करताना संचालनालयाचे मा संचालक डॉ अभय वाघ.

  • The World Bank Team visiting Maharashtra State includes Ms. Namrata Tognatta, Education Specialist and Mr. Kurt Larsan, Senior Education Specialist MERITE meeting as on 21-03-2022 with Shri. Vikas Chandra Rastogi, Principal Secretary, Higher & Technical Education & Dr. Abhay Wagh, Director, Technical Education, Maharashtra State

  • @The World Bank delegates Visit to Maharashtra State- Ms. Namrata Tognatta, Education Specialist welcome by Dr. Abhay Wagh, Director, Technical Education, Maharashtra State - 21-03-2022

  • जागतिक महिला दिना निमित्त वृक्षारोपण कार्यक्रमाच्या वेळी संचालनालयातील महीला अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सोबत मा. संचालक डॉ. अभय वाघ , सहसंचालक श्री. प्रमोद नाईक व ईतर अधिकारी व कर्मचारी.

  • शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव येथे सदिच्छा भेट - या वेळी मा .संचालक तंत्रशिक्षण डॉ. अभय वाघ , प्र. सहसंचालक नाशिक , श्री. डी. पी. नाठे , संचालक म. रा. तं. शि. म. म. डॉ. विनोद मोहितकर संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे सोबत

  • शासकीय तंत्रनिकेतन , पेण येथे मा .संचालक तंत्रशिक्षण डॉ. अभय वाघ संस्थेतील कर्मचारी यांना प्रशस्तीपत्र देत असताना, सोबत सहसंचालक,तंत्रशिक्षण श्री प्रमोद नाईक, संचालक म. रा. तं. शि. म. डॉ. विनोद मोहितकर, संस्थेचे प्राचार्य डॉ. सुनील भामरे आणि ईतर
  • शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक येथे पॉलिमर टेक्नॉलॉजी या विभागाला अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर , कोअर टेक सिस्टीम तैवान यांचे कडून प्राप्त झाले. त्या प्रयोगशाळेचे उद्घाटन समारंभी मा .संचालक तंत्रशिक्षण डॉ. अभय वाघ व डी. पी. नाथे , सहसंचालक नाशिक विभाग आणि ईतर.

  • शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर या संस्थेस भेटीच्या वेळी उपस्थित प्राचार्य व प्रध्यापाक यांचे समवेत मा. डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण म. रा. ( २ ऑक्टोबर २०२१)

  • शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर या संस्थेस भेटीच्या वेळी Smart classroom चे उद्घाटन व पाहणी करताना मा. डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण म. रा. व ईतर मान्यवर ( २ ऑक्टोबर २०२१)

  • Hon'ble Director While Receiving keys of new mercedes benz car from delegates of mercedes benz for students training purpose at Government Polytechnic, Aurangabad.

  • एआयसीटीई नवी दिल्ली येथे - पॉलिटेक्निकला स्वायत्तता देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यासाठी एआयसीटीईचे अध्यक्ष मा. अनिल सहस्रबुद्धे यांना अहवाल सादर करताना मा.संचालक डॉ अभय वाघ .

   श्री. उद्धव ठाकरे

   मा. मुख्यमंत्री

   श्री. उदय सामंत

   मा. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

   श्री. प्राजक्त तानपुरे

   मा. राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री
   unnamed

   श्री. राजीव जलोटा

   अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च व तंत्र शिक्षण
   प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२१ प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान, सरफेस कोटींग तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२१ थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२१ शैक्षणिक वर्ष 2020-21 - पूर्णवेळ तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता माहिती पुस्तिका शै.व. २०२०-२१ मधील तांत्रिक व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती पुस्तिका शै.व. २०२०-२१ मधील तांत्रिक व्यावसायिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती पुस्तिकाका

   संचालकांचा संदेश

   डॉ. अभय वाघ
   संचालक
   संचालकांचा संदेश

   डिप्लोमा, पोस्ट-डिप्लोमा, ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेसच्या माध्यमातून तांत्रिक शिक्षण हा मानवजातीच्या हितासाठी आणि सेवेसाठी आयुष्यातील तेजस्वी उंची गाठण्यासाठी ज्ञानाच्या अग्रगण्य दिशेने  असंख्य तरुणांसाठी करिअरचे प्रवेशद्वार आहे.  हा शिक्षणाच्या प्रवाहातील बहुस्वीकृत मार्ग आहे . 

   महाराष्ट्र राज्यात तंत्रशिक्षण संचालनालयाची स्थापना अभियांत्रिकी, आर्किटेक्चर, फार्मसी आणि हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या  तांत्रिक संस्थाद्वारे  राज्याच्या विविध भागात राज्य शासनाने तसेच केंद्रशासनाने  आखलेले  धोरणे, नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि धोरणांचे अंमलबजावणी करण्याकरिता करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १६०० तांत्रिक शिक्षण संस्था अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि पुणे या  ६ विभागीय कार्यालयांच्या द्वारे  विकास व पर्यवेक्षणासाठी  संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली आहेत

   नवीनतम बातमी

   वृत्तपत्रातील लेख