• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Desk Circular/Office Order

Last updated on October 5th, 2020 at 08:11 am

Desk Circular / Office Order

Sr. No Publish Date News Download Size
130/09/2022शै व 22-23 मध्ये विनाअनुदनित अभियांत्रिकी,औषधनिर्माणशास्त्र,वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ.पदवी अभ्यसक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम /पाळी बदल, तसेच पहिल्या ,दुस-या व तिस-या वर्षानंतर संस्था बदल करण्यबाबत 36.56 KB
230/09/2022Desk – 9 Circular (NSS) – DTE Circular and NSS Manual-2006 432.07 KB
322/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… 36.23 KB
416/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… 36.67 KB
501/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP)प्रवेशासाठी (UG/PG) संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत… 524.46 KB
601/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता नवीन बी.फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरू करण्यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पोर्टलवर ऑफ लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणाऱ्या संस्थांना शासन ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत.. 56.68 KB
701/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्या संदर्भात मुदतवाढ करण्याबाबत… 189.38 KB
801/09/2022DG Shipping Circular for Diploma Students benefit and interest 1.35 MB
925/08/2022कोविड १९ कालावधी मध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता “सेतू अध्ययन उपक्रम” राबविण्याबाबत 1.57 MB
1025/08/2022शै व 22-23 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना विविध प्रकरणी शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 347.60 KB
1117/08/2022शैक्षणिक वर्ष २०२२-२3 मधील दहावीनंतरचे प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 47.02 KB
1217/08/2022Notification Regarding KYC Registration Form of Institute for NSP Portal of GoI 2022-23 947.74 KB
1312/08/2022Important Notice – Unauthorized Institutes List 85.61 KB
1411/08/2022Diploma Courses : Regarding approval of the Directorate by fulfilling the terms and conditions of the Government Resolution by unaided and Government aided institutions for new Diploma courses, increase in Intake, change in name of institutions, change in name of course, etc. A.Y. 2022-23 1.37 MB
1510/08/2022Diploma Courses : Regarding approval of the Directorate by fulfilling the terms and conditions of the Government Resolution by unaided and Government aided institutions for new Diploma courses, increase in Intake, change in name of institutions, change in name of course, etc. A.Y. 2022-23 1.37 MB
1608/08/2022Notification-for Accepting Application the Form of Merit cum Means Scholarship Scheme of GoI-2022-23 994.01 KB
1708/08/2022Notification-For Accepting the Application Form of AICTE Scholarship Schemes of GoI-2022-23 494.06 KB
1808/08/2022Notification-For Accepting the Application Form of Top Class Scholarship Scheme of GoI-2022-23 776.70 KB
1905/08/2022शै व 22-23 करीता नवीन बी फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास फार्मसी कौसिल ऑफ इंडिया नवी दिल्ली यांचे पोर्टल वर ऑन लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणा-या संस्थांना शासन ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत 149.91 KB
2029/07/2022Circular regarding change of course after 1st year and change of institution after 1st/2nd year of Diploma institute students for Engineering (Polytechnic) & D, Pharm POST HSC Diploma for A.Y. 2022-23 1.28 MB
2125/07/2022Regarding change of Course /Shift Change of students in institution of degree course after first year, also change of institution after first, second and third year n the academic year 2022-23 unaided Engineering, Pharmacy, Architecture and HMCT etc. 1.55 MB
2219/07/2022स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
2316/07/2022उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – Vertical University Campus स्थापन करण्यासंदर्भात हरकती व सूचना 169.74 KB
2413/07/2022Circular regarding awareness about not to take admissions in Diploma, Degree, PG Diploma, Post-Diploma courses offered by Not Approved Universities/ Unauthorized Institutes 57.21 KB
2511/07/2022Regarding verification and updating of information of institutes for centralized (CAP) admission of technical vocational courses for the A.Y. 2022-23. 101.36 KB
2607/07/2022Circular for CAS Proposals – ( Degree / Diploma) 541.08 KB
2707/07/2022Circular for CAS Proposals – ( Degree / Diploma) [ Word Format File ] 141.72 KB
2804/07/2022Circular for New B. Pharmacy Institution A.Y. 2022-23 for State Govt. NOC 129.51 KB
2929/06/2022Regarding the final approval of the merit list of students who have taken admission in the first year post-tenth year engineering and technology diploma courses in the academic year 2021-22. 33.74 KB
3029/06/2022Regarding the final approval of the merit list of students admitted to the diploma courses in Pharmacy, Hotel Management, Surface Coating Tech. in the first year after Class XII in the academic year 2021-22. 38.62 KB
3129/06/2022Regarding final approval of the merit list of students admitted to the second year engineering and technology courses directly in the academic year 2021-22 33.01 KB
3227/06/2022INDIAN AIR FORCE INVITES ONLINE APPLICATIONS FROM UNMARRIED MALE (INDIAN/NEPALESE) CANDIDATES FOR SELECTION TEST FOR AGNIVEER VAYU INTAKE 01/2022 UNDER AGNIPATH SCHEME 3.57 MB
3317/06/2022Eligibility for admission to the second year engineering diploma courses directly from the academic year 2024-25 1.43 MB
3415/06/2022Circular regarding Summer Vacation in the Academic year 2021-22 …. 44.21 KB
3503/06/2022Law Officer on Contract basis – List of Candidates Recommended by Selection Committee 366.50 KB
3601/06/2022List of Facilitation Centres for First Year of Post SSC Diploma/ Direct Second Year Diploma in Engineering/Technology for AY 2022-23 1.48 MB
3723/05/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे 63.61 KB
3823/05/2022प्रोग्रॅमर पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सर्वसमावेशक अंतिम सेवाजेष्ठता सूची – २०२२ 114.40 KB
3917/05/2022ग्रंथपाल पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सर्वसमावेशक अंतिम सेवाजेष्ठता सूची – २०२२ 182.38 KB
4002/03/2022समुपदेशनाद्वारे बदल्यांबाबतचे धोरण, शासकीय सेवकांच्या नियतकालीक बदल्या- २०२२. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा गट ब संवर्गातील बदल्या. 167.28 KB
4124/02/2022Circular of Seniority List of Office Superintendent as on 01-01-2022 ( 24/02/2022) 159.08 KB
4214/02/2022Final STAFF Seniority List and on date 01-01-2022 1.46 MB
4302/02/2022ग़ट क व ग़ट ड सरकारी कर्मचारी विनंती बदली -एप्रिल मे २०२२ परिपत्रक 246.88 KB
4428/01/2022HBA- इच्छा पत्र – Desk 16 Circular 984.91 KB
4520/01/2022Temporary Seniority List for the Post “Librarian and Programmer” 20/01/2022 198.14 KB
4611/01/2022Online classes upto 15.2.2022 1.77 MB
4703/01/2022MOTOR CAR / MOTOR CYCLE / COMPUTER ADVANCE OFFICE ORDER 4.17 MB
4801/01/2022DTE’s Class III/IV Employees Temporary Seniority List Circulars 1.79 MB
4924/12/2021शै वर्ष 2021-22 मधील हिवाळी सुटटी बाबत. 55.55 KB
5010/12/2021Students Transfer UG Program Date Extended upto 18th Oct, 2021 59.84 KB
5117/11/2021शै व 2022-23 करीताच्या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत 41.65 KB
5203/11/2021Corrigendum for Notification :: Implementation of NSP Schemes for A.Y. 2021-22 629.56 KB
5301/11/2021गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2021-22 करिता विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची शेवटची संधी म्हणून मुदतवाढ परिपत्रक 1.38 MB
5429/10/2021Implementation of NSP Schemes for A.Y. 2021-22 687.69 KB
5523/09/2021Students Transfer UG Program Date Extended upto 30th September, 2021 46.93 KB
5622/09/2021घर बांधणीसाठी व तयार घर खरेदीसाठी अग्रीम मिळणेबाबत… 5.16 MB
5721/09/2021Notification regarding inviting applications for foreign scholarship 2021 -dt 21/09/2021 456.04 KB
5820/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये शासकीय , अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या / दुसऱ्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम बदल / संस्था बदल करणेबाबत…… 301.54 KB
5907/09/2021मोटारकार-2021 / मोटारसायकल-2021 /संगणक-2021 अग्रीम मिळणेबाबत 5.10 MB
6007/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 65.46 KB
6102/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून शासनाने 1. औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माण शास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणेसाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत….. 2. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, तुकडी पुर्ण करणे, अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, संस्थेच्या पत्त्यात बदल करणे, नवीन संस्था सुरुकरणे इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यतादेण्याबाबत… 2.44 MB
6202/09/2021Regional class III request transfer dt.30-08-2021 922.44 KB
6327/08/2021Student Transfer Circular_2021 1.62 MB
6426/08/2021शै व 21-22 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलीन करणे , नवीन संस्था सुरु करणे , राज्यातील विद्यामान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी , व्यवस्थापनशास्त्र , एमसीए अभ्यासक्रमाचा पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ तसेच प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 695.57 KB
6509/08/2021Programmer Transfer Office Order 127.25 KB
6609/08/2021Steno HG Transfer Order 95.40 KB
6709/08/2021Class IV Transfer Order 76.77 KB
6804/08/2021Circular of Approval of Pharmacy Course_2021 522.89 KB
6902/08/2021Eligibility Criteria (NATA Compulsory)for admission to B.Arch Degree Course 2021-22 1.89 MB
7012/07/2021घरबांधणी अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत…. 668.77 KB
7128/06/2021दिनांक ६ जून हा दिवस “शिवस्वराज्य दिन” साजरा करण्याबाबत …. 297.00 KB
7223/06/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील उन्हाळी सुट्टी बाबत…. 64.34 KB
7318/05/2021मान्यता नसलेल्या विद्यापीठ/अनधिकृत संस्थांमधील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका (Diploma, UG Degree, PG Degree, PG Diploma ) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश न घेणेबाबत. 63.75 KB
7411/05/2021प्रवेशासंबंधी महत्वाची सूचना – शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक कागपत्रे 87.29 KB
7522/03/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबतची जाहिर सूचना 97.90 KB
7622/03/2021Housing Loan Advance Order Desk 16 3.95 MB
7722/03/2021Motor Vehicle Advance Order desk 16 1.62 MB
7822/03/2021Computer Advance Order desk 16 1.91 MB
7922/03/2021Scooter / Moter cycle Advance Order desk 16 3.22 MB
8002/03/2021Circular for Class II B grade POST – Technical Education Maharashtra State(Transfer) 169.38 KB
8117/02/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती सादर करणे, प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया 118.19 KB
8221/01/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना 1.31 MB
8311/01/2021शै.वर्ष 2021-22 करीताच्या औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत.. 64.56 KB
8418/12/2020Essay Competition on Environment – Last Date 31st Dec 2020 1.17 MB
8511/12/2020Vacancy Calculation for Direct Second Year 700.07 KB
8611/12/2020Co Ordinator for Competitive Exams 749.07 KB
8708/12/2020Merit Cum Means Scholarship (2020-21) Circular 717.30 KB
8805/12/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 89.42 KB
8904/12/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील विविध पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत… 61.19 KB
9003/12/2020Exam Fee Waive due to KYYAR and MAHA Cyclone 2.00 MB
9103/12/2020शै.व.2020-21 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 55.58 KB
9210/11/2020Directorate Circular for Winter Vacation 2020 82.33 KB
9322/10/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत.. 56.77 KB
9405/10/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांस ट्युशन फी वेव्हर योजना (टीएफडब्ल्यूएस) लागू असल्याबाबत 62.08 KB
9529/09/2020Implementation of Merit-Cum-Means Scholarship for A.Y. 2020-21 354.29 KB
9604/09/2020AICTE Instruction regarding Fees during Lockdown/Unlock period 163.65 KB
9704/09/2020Advisory for Universities and Colleges. 1.69 MB
9804/09/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र, एमबीए / एमएमएस व पीजीडीएम या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, संस्था विलनीकरण इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत” 298.05 KB
9903/09/2020“विविध तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रमातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्था, विदयापीठ संचलीत महाविदयालये/विभाग व विनाअनुदानित संस्थांमधील थेट व्दितीय वर्षाच्या रिक्त जागांबाबत.” 39.89 KB
10002/09/2020“विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 15.09.2020 पर्यंत मुदतवाढ” 39.89 KB
10117/08/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत “ 522.80 KB
10217/08/2020“विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 28.08.2020 पर्यंत मुदतवाढ” 40.23 KB
10317/08/2020“शैक्षणिक वर्ष -2020 -21 पासुन शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्‍त्र अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी व पदवीका अभ्यासक्रमाच्या संस्था विलनीकरण करण्यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्यााबाबत…” 583.14 KB
10431/07/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत दि . ३० जुलै २०२० “ 114.96 KB
10531/07/2020“शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी “ 868.02 KB
10631/07/2020“शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी “ 726.75 KB
10731/07/2020“लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशाताब्दी कार्यक्रमाबाबत “ 40.95 KB
10828/07/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम /बदल, तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… “ 4.29 MB
10927/07/2020“परिपत्रक : शै.व २०२०-२१ मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… “ 415.74 KB
11006/07/2020” शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्राबाबत दि.०३/०७/२०२०” 100.70 KB
11112/05/2020” पदवी, पदव्यूत्तर व पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा व वेळापत्रका संदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत HELP LINE नंबर बाबतची माहित “ 151.07 KB
11229/04/2020“अनधिकृत संस्थे बाबतचा आदेश .” 399.43 KB
11322/04/2020“Instructions to Institutes/colleges during lockdown 2.0 regarding by AICTE ( Dt. 22.04.2020). “ 262.86 KB
11413/02/2020“Promotion office orders for class III – Office Suptt./Head clerk/Notting Astt.” 349.91 KB
11513/02/2020“Regarding Class III State level Post ( Librarian and Programmer) Administrative and Request Transfer” 541.32 KB
11613/02/2020“Office Order for the various Class III / IV post Under Directorate for 10-20-30 benefit to staff” 575.70 KB
11713/02/2020“Office Order for the Programmer Under Directorate for 10-20-30 benefit” 420.11 KB
11812/02/2020“Circular regarding Badli Dhoran Maharashtra Engineering & Administrative Service Group B” 418.29 KB
11912/02/2020“आर्थिक वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 मध्ये पीएलएतून केलेल्या खर्चाची माहिती सादर करणेबाबत……” 613.40 KB
12011/02/2020“Approval Process Notification for A.Y. 2020-21 for UG-PG & Diploma Courses Under Technical Education” 62.99 KB
12104/02/2020“Circular letter regarding Medical Bill Advance – Desk 6 “ 58.12 KB
12217/12/2019“शै वर्ष 2019-20 मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेशित विदयार्थ्याच्या प्रवेश छाननी/पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रकिया” 198.69 KB
12307/12/2019शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया शुल्क आकारण्याबाबत… 1.05 MB
12403/12/2019महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांचे “जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2021 करीता राज्य व जिल्हास्तरीय स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता निवेदन” 209.92 KB
12521/11/2019Introduction of New Under Graduate Courses in Emerging Areas of Technology (AICTE) 204.24 KB
12629/11/2011दुष्काळ परिस्थिती तसेच “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतक-यांचे पाल्य असलेल्या विदयार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत 291.21 KB