• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Desk Circular/Office Order

Last updated on ऑक्टोबर 5th, 2020 at 08:11 am

कार्यासन परिपत्रक / कार्यालयीन आदेश

क्रमांक प्रकाशित दिनांक बातमी डाउनलोड आकार
128/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी (दहावी नंतरचे) पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान / वास्तुकला अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक 1.15 MB
224/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील इ.10 वी नंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 1.65 MB
322/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 647.13 KB
429/04/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे…. 814.04 KB
518/04/2024शैक्षणिक वर्ष २०२३ – २४ मधील उन्हाळी सुट्टी बाबत…… 438.30 KB
627/02/2024घरबांधणी अग्रिमचे कार्यालयीन आदेश 1.33 MB
727/02/2024घरबांधणी अग्रिमचे कार्यालयीन आदेश 1.68 MB
827/02/2024घरबांधणी अग्रिमचे कार्यालयीन आदेश 1.00 MB
905/02/2024डिपेक्स – २०२4 मध्ये सहभाग घेणेबाबत…. 1.38 MB
1013/01/2024 283.63 KB
1113/01/2024परीक्षेचा निकालाची लिंक :- वर्ग 3 पदांसाठी भरतीमधील सर्व उमीदवारांचा परीक्षेचा निकाल
1211/01/2024Recruitment: Document Verification Notice 279.49 KB
1309/01/2024Recruitment result class III 2023 1.06 MB
1427/12/2023Maharashtra Drone Mission Proposal IITB Dated – 24-Oct-23 16.51 MB
1521/12/2023Notification regarding Bio_Auth for Registered institute on NSP Portal-2023-24 2.86 MB
1612/12/2023घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. सन 2023 588.93 KB
1712/12/2023घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. सन 2021-2022 334.37 KB
1808/12/2023निदेशक, प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) या पदाकरीता दिनांक १२.१२.२०२३ रोजी होणाऱ्या व्यावसायिक चाचणी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना. 154.51 KB
1901/12/2023Circular for the Skill Test Call Letters of Instructor(Lab Assistant(Technical)) 1.02 MB
2001/12/2023Link for the skill test Call Letters for the Instructor(Lab Assistant(Technical) Download Link: निदेशक प्रयोगशाळा सहायक (तांत्रिक) या पदाच्या व्यावसायिक चाचणी परीक्षेच्या call letter ची लिंक
2129/11/2023घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पुर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. 979.53 KB
2224/11/2023Circular – शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील हिवाळी सुट्टी बाबत 419.28 KB
2308/11/2023घरबांधणी अग्रिम कार्यालयीन आदेश-2023 (263) 3.69 MB
2408/11/2023घरबांधणी अग्रिम कार्यालयीन आदेश-2023 2.25 MB
2507/11/2023 Notification : Regarding Pendency of Applications at Institute Level on DBT portal 189.12 KB
2631/10/2023INFORMATION HANDOUT FOR ONLINE EXAMINATION FOR RECRUITMENT OF STENOGRAPHER (LOWER GRADE), SENIOR CLERK AND INSTRUCTOR (LABORATORY ASSISTANT – TECHNICAL) 610.81 KB
2731/10/2023लघुलेखक (निम्न श्रेणी), वरिष्ठ लिपिक आणि प्रशिक्षक (प्रयोगशाळा सहाय्यक – तांत्रिक) यांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन परीक्षेसाठी माहिती पुस्तिका 705.21 KB
2827/10/2023Call letter link for various vacancies of Group C
2923/10/2023Notification regarding Application Forms Acceptance of AICTE scholarship Schemes (Pragati, Saksham & Swanath) – A.Y.-2023-24 767.58 KB
3023/10/2023Notification regarding Application Forms Acceptance of Top Class scholarship Scheme of Govt of India A.Y.-2023-24 1.02 MB
3116/10/2023घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. 695.64 KB
3216/10/2023मोटार कार / मोटार सायकल तसेच संगणक अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत. 451.88 KB
3313/10/2023परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वर्ष 2023-24 करिता निवडलेले उमेदवार यांची यादी 353.87 KB
3412/10/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठाशी संलग्नीत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित संस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचेकडून सेवाविषयक व इतर बाबींसंदर्भात प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत… 6.09 MB
3521/09/2023Regarding Merit-cum-Means Scholarship GOI-Submission of Reasons for pending Bio-Authentication of Students” Dated 20-09-2023 568.07 KB
3612/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रियेसाठी उमेदवारांना लागणारी विविध प्रमाणपत्रे सादर करण्याबाबत 317.22 KB
3711/09/2023दिनांक 31/07/2023 ते दिनांक 03/08/2023 या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेशोत्तर व पर्यवेक्षकीय परीक्षेचा निकाल 4.14 MB
3801/09/2023Corrigendum for Age for the Appointment of Principal, Govt. College of Engineering Aurangabad 772.82 KB
3931/08/2023Corrigendum to Advertisement – Principal, Government Engineering College, Jalgaon 191.23 KB
4031/08/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयामध्ये गट “क ” मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात 5.07 MB
4130/08/2023Corrigendum to Advertisement – Principal, Government Engineering College, Amrav 289.71 KB
4230/08/2023इयत्ता 10 आणि 12वी च्या पुनर्परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील इयत्ता 10 वीनंतरचे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान/वास्तुकला पदविका, इयत्ता 12 वीनंतरचे औषधनिर्माणशास्त्र, एचएमसीटी, सरफेस कोटींग टेक्नॉलॉजी पदविका आणि इयत्ता 12वी/आयटीआय नंतरचे थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता नोंदणी करणेबाबत… 393.47 KB
4328/08/2023Application invited for the Post of Principal @ Government College of Engineering, Amravati 618.45 KB
4428/08/2023Application invited for the Post of Principal @ Government College of Engineering, Karad 381.53 KB
4528/08/2023Application invited for the Post of Principal @ Government College of Engineering, Aurangabad 1.38 MB
4623/08/2023Application invited for the Post of Principal @ Government College of Engineering, Jalgaon 4.22 MB
4715/08/2023NSP Portal-Notification to Institutes regarding the Bio Authentication of Student’ 5.19 MB
4811/08/2023खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2023-24 शिष्यवृत्ती निवडीसाठी अर्ज स्विकृतीच्या मुदत वाढीबाबत 426.22 KB
4908/08/2023NSP Portal-Notification to Institutes regarding the Bio Authentication of Student 3.02 MB
5008/08/2023NSP-Portal->List of institutes for Bio Authentication 637.42 KB
5103/08/2023उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याच्या विद्यार्थी संख्येत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून वाढ करण्याबाबत. 487.38 KB
5203/08/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरु, प्रवेश क्षमतेत वाढ, विद्यमान संस्थांच्या नावात बदल, सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या नावात बदल करणे इ. करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता घेणेबाबत 5.41 MB
5302/08/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानं तर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत 309.79 KB
5428/07/2023राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न संस्था याव्दारे चालविण्यात येणाऱ्या तंत्र शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात शैक्षणिक वर्ष 2022-23 नुसार फी घेण्यास परवानगी देणेबाबत 702.29 KB
5520/07/2023NEP 2020 Week Celebration circular 24 July 2023 – 29 july 2023 1.46 MB
5620/07/2023महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या शाखेतील स्वायत्त संस्थांमध्ये राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम राबविणेबाबत 478.37 KB
5720/07/2023प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत (कालमर्यादित : २१ जुलै २०२३, दुपारी ०३.०० वाजेपर्यंत) 417.13 KB
5819/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता थेट व्दितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभुत प्रवेशासाठी (CAP) अभ्यासक्रमनिहाय संस्थांची माहिती पडताळणी करुन उपलब्ध जागांची निश्चिती करणेबाबत 369.85 KB
5919/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये एमबीए आणि अभियांत्रिकीसाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची तिसरी फेरी संपन्न झाल्यानंतर उर्वरीत राहिलेल्या रिक्त जागा तसेच संस्थास्तरावरील जागांवर प्रवेश करताना नियमांचे पालन करण्याबाबत 859.79 KB
6013/07/2023कालमर्यादित : दि.15 जुलै 2023 – शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 341.75 KB
6112/07/2023परदेशी शिष्यवृत्ती (Extension) परिपत्रक 2023 389.55 KB
6212/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरु, प्रवेश क्षमतेत वाढ, विद्यमान संस्थांच्या नावात बदल, सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या नावात बदल करणे इ. करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता घेणेबाबत 1.28 MB
6312/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… 908.58 KB
6406/07/2023शिका व कमवा’ ह्या उपक्रमांतर्गत इच्छुक संस्थांना मान्यता देणे व अभ्यासक्रम राबविणे ह्या करीता तयार करण्यात आलेल्या सर्वंकष धोरणाच्या मसुद्यावर सूचना मागविणेबाबत 2.55 MB
6505/07/2023UG_PG विनाअनुदानित संस्था GR 30 जून 2023 4.69 MB
6604/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता घेणेबाबत 519.23 KB
6703/07/2023अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शै व 2023-24 करीता खाजगी विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना विविध मान्यता देण्याबाबत 6.39 MB
6824/06/2023शै व 23-24 पासून अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तूशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरीग टेक्नॉलॉजी , एमबीए,पीजीडीएम,एमसीए, प्लॅनिंग डिझाईन इ.व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ इ. विविध प्रकरणी शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाच्या मान्यतेबाबत…. 3.73 MB
6914/06/2023परिपत्रक – शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभुत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 741.48 KB
7013/06/2023SGGS, Nanded , प्राध्यापक भरती अधिसूचना 2023 1.57 MB
7113/06/2023Appendix – B अर्ज करिता आवश्यकशैक्षणिक पात्रता – SGGS, नांदेड 60.02 KB
7213/06/2023 SGGS, नांदेड- प्राध्यापक भर्ती फॉर्म नमुना अर्जाचे स्वरूप -(Format) 25.51 KB
7312/06/2023पुणे विभाग-लिपिकवर्गीय कर्मचा’ऱ्‍याचे विभागीय पर्यवेक्षकीय प्रशिक्षण व परीक्षा आयोजित करणेबाबत. 209.12 KB
7412/06/2023अमरावती विभाग-लिपिकवर्गीय कर्मचा’ऱ्‍याचे विभागीय पर्यवेक्षकीय प्रशिक्षण व परीक्षा आयोजित करणेबाबत. 448.50 KB
7510/06/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील इ.12 वीनंतरच्या प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र, एचएमसीटी, सरफेस कोटींग टेक्नॉलॉजी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 1.17 MB
7606/06/2023अंतिम सेवा जेष्ठता सूची – मुख्य लिपिक आणि गट क व गट ड मधील पदांची 3.06 MB
7706/06/2023अंतिम जेष्ठता सूची – अधिक्षक / गंथपाल / व प्रोग्रामर राज्यस्तरीय 1.09 MB
7805/06/2023शुल्क नियामक प्राधिकरण व प्रवेश नियामक प्राधिकरण या मधील पद भरतीबाबत 915.33 KB
7902/06/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील उन्हाळी सुटटी बाबत 432.50 KB
8001/06/2023शुद्धिपत्र – लायब्ररीयन ट्रान्सफर 2023 292.48 KB
8131/05/2023वर्ग IV बदली कार्यालय आदेश 430.50 KB
8231/05/2023प्रोग्रामर ट्रान्सफर ऑफिस ऑर्डर 2023 612.07 KB
8331/05/2023लायब्ररीयन ट्रान्सफर 2023 650.14 KB
8429/05/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील इ.10वीनंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत. 537.22 KB
8524/05/2023शै.वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था सुरु करण्यास दिलेल्या शासन मान्यतेच्या अनुषंगाने शासननिर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत… 1.05 MB
8610/05/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील इयत्ता दहावीनंतरच्या प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 362.08 KB
8710/05/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 376.45 KB
8810/05/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील बारावीनंतरच्या प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान आणि सरफेस कोटींग तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 404.31 KB
8919/04/2023खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेंतर्गत सन 2023-24 करीता सदर योजने साठी विद्यार्थ्याने अर्जासोबत सादर करण्यासाठीची कागदपत्रांची यादी 260.10 KB
9006/04/20232023-24 प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे 712.67 KB
9131/03/2023शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासूनच्या थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश पात्रतेबाबत 1.78 MB
9231/03/2023 डेस्क 12 – तात्पुरती ज्येष्ठता सूची – मुंबई आणि मुंबई उपनगर 3.01 MB
9331/03/2023डेस्क 12 – तात्पुरती ज्येष्ठता सूची – ग्रंथपाल, प्रोग्रामर आणि अधीक्षक(राज्य स्तर) 1.15 MB
9424/03/2023अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांचे जाहिर सुचेनेस अनुसरुन शै व 23-24 पासून नविन तांत्रिक संस्था सुरु करण्यासाठी National single Window System (NSWS) (https://www.nsws.gov.in) या पोर्टल वर ऑन लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणा-या अर्जाबाबत…. 1.15 MB
9524/03/2023अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली यांचे जाहिर सुयेनेस अनुसरुन शै व 23-24 पासून विद्यमान संस्थानी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने निदेशित केलेल्या पार्टलवर ऑन लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणा-या अर्जाबाबत…. 1.44 MB
9623/03/2023कार्यक्रम अंदाज पत्रक (२०२३ – २४ ) 1.22 MB
9720/03/2023HBA, Motorcycle, Motorcar Advance 2.24 MB
9806/03/2023समुपदेशन बदली धोरण -गट -ब 446.94 KB
9916/02/2023डिपेक्स-2023 मध्ये सहभाग घेणेबाबत 525.53 KB
10014/02/2023 गट- क व ड मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहे एप्रिल-मे 2023 मध्ये प्रस्तावित नियतकालीक /मुदतपूर्व विनंती बदल्यांबाबत 695.76 KB
10103/02/2023शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिताच्या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत…. 604.56 KB
10210/01/2023Extended Timeline for Scrutiny of MCM Scholarship Applications of Govt of India 1.09 MB
10309/01/2023महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचे एनवीए मुल्यांकन (NBA Accreditation) व एनबीए पुन:मुल्यांकन (NBA Reaccreditation) प्राप्त करुन घेणेबाबत 76.79 KB
10409/01/2023सन 2020 – 2021 घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत(Letter No.11) 627.83 KB
10509/01/2023सन 2020 – 2021 घरबांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छापत्र सादर करण्याबाबत(Letter No.6) 390.29 KB
10606/01/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील हिवाळी सुट्टी बाबत 61.66 KB
10703/01/2023Extended dates of AICTE scholarship scheme – Pragati, Saksham & Swanath (A.Y.2022-23) 765.06 KB
10822/12/2022 घर अग्रीम मंजुर करणेबाबत (कार्यालयीन आदेश- क्र.३९४) 3.06 MB
10922/12/2022 घर अग्रीम मंजुर करणेबाबत (कार्यालयीन आदेश- क्र. ३९५) 2.09 MB
11001/12/2022Time Limit 02/12/2022 up to 1.00 PM शैक्षणिक वर्ष २०२2-२3 मधील इ.12वी नंतरचा प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 45.96 KB
11129/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या संस्थेत नविन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांच्या नावात तसेच संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन दिलेल्या शासन मान्यतेच्या अनुषंगाने संचालनालयाची मान्यता बाबत…. 163.96 KB
11222/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांच्या माहितीची पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत…. (अंतिम दिनांक 01/12/2022) 38.09 KB
11321/11/2022“Merit cum means” शिष्यवृत्ती योजनेसाठी मुदतवाढ 1.09 MB
11421/11/2022AICTE शिष्यवृत्ती योजनेसाठी मुदतवाढ 976.65 KB
11521/11/2022अपंग उमेदवारांच्या Extended Timeline for Top Class योजनेसाठी मुदतवाढ 851.58 KB
11618/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत… 1.24 MB
11717/11/2022 विभागीय प्रशासकीय स्तरावरील लिपिक पर्यवेक्षीय परीक्षेचा निकाल (17-10-2022 ते 20-10-2022) 1.23 MB
11801/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका तसेच व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काबाबत 517.14 KB
11922/10/2022शै व 22-23 पासून औषधनिर्माणशास्त्र तसेच वास्तूशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या विद्यमान संस्थांना नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे इ साठी शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पूर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 389.86 KB
12021/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांच्या नावात बदल करण्यास फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन दिलेल्या शासन मान्यतेच्या अनुषंगाने संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 151.45 KB
12121/10/2022संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये श्शिक्षण धेत असलेल्या विद्यार्थ्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार येऊ नये याबाबत कार्यवाही करणेबाबत 40.96 KB
12221/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया 114.63 KB
12310/10/2022परिपत्रक-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत नियमबाह्य प्रवेश देऊन शैक्षणिक भ्रष्टाचार केला जात असल्याबाबत 654.40 KB
12407/10/2022परिपत्रक संस्थाची प्रवेश क्षमता माहिती 2022-23 मान्यता – ( 7.10.2022) अंतिम दिनांक 17.10.2022 785.86 KB
12530/09/2022 DTE परिपत्रक (NSS) – NSS नियमावली-2006 432.07 KB
12622/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… 36.23 KB
12716/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… 36.67 KB
12801/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP)प्रवेशासाठी (UG/PG) संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत… 524.46 KB
12901/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता नवीन बी.फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरू करण्यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पोर्टलवर ऑफ लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणाऱ्या संस्थांना शासन ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत.. 56.68 KB
13001/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्या संदर्भात मुदतवाढ करण्याबाबत… 189.38 KB
13101/09/2022शिपिंग महासंचालक मुंबई – डिप्लोमा विद्यार्थ्यांसाठी डीजी शिपिंग परिपत्रक 1.35 MB
13225/08/2022कोविड १९ कालावधी मध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता “सेतू अध्ययन उपक्रम” राबविण्याबाबत 1.57 MB
13325/08/2022शै व 22-23 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना विविध प्रकरणी शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 347.60 KB
13417/08/2022शैक्षणिक वर्ष २०२२-२3 मधील दहावीनंतरचे प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 47.02 KB
13517/08/2022केंद्र शासनाच्या एनएसपी पोर्टलवर संस्थांच्या केवायसी रजिस्ट्रेशन अर्जाबाबत- 2022-23 947.74 KB
13612/08/2022महत्वाची सूचना – अनधिकृत संस्थाची यादी 85.61 KB
13711/08/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून शासनाने राज्यातील विद्यमान कायम विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, प्रवेश क्षमतेत वाढ, संस्थांच्या नावात बदल, अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, संस्थेच्या नावात बदल करणे इ. साठी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत.. 1.37 MB
13810/08/2022परिपत्रक – शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून शासनाने राज्यातील विद्यमान कायम विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, प्रवेश क्षमतेत वाढ, संस्थांच्या नावात बदल, अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, संस्थेच्या नावात बदल करणे इ. साठी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 1.37 MB
13908/08/2022केंद्र शासनाची गुणवत्ता-नि-साधन शिष्यवृत्ती योजनेच्या – 2022-23 साठीचे अर्ज स्विकार करण्याबाबतची सुचना 994.01 KB
14008/08/2022केंद्र शासनाची AICTE च्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या – 2022-23 साठीचे अर्ज स्विकार करण्याबाबतची सुचना 494.06 KB
14108/08/2022केंद्र शासनाची टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजना – 2022-23 साठीचे अर्ज स्विकार करण्याबाबतची सुचना 776.70 KB
14205/08/2022शै व 22-23 करीता नवीन बी फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास फार्मसी कौसिल ऑफ इंडिया नवी दिल्ली यांचे पोर्टल वर ऑन लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणा-या संस्थांना शासन ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत 149.91 KB
14329/07/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम बदल व पहिल्या/दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करणेबाबत 1.28 MB
14425/07/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत 1.55 MB
14513/07/2022मान्यता नसलेल्या विद्यापीठ/ अनाधिकृत संस्थांमधील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका या व्यावसाईक अभ्यासक्रमांना प्रवेश न घेणेबाबत परिपत्रक 57.21 KB
14611/07/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील साठी तांत्रिक व्यायसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रिभुत(CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी बरुन अद्ययावत करणेबाबत. 101.36 KB
14707/07/2022CAS प्रस्तावांसाठी परिपत्रक ( (पदवी/पदविका) 541.08 KB
14807/07/2022 CAS प्रस्तावांसाठी परिपत्रक ( (पदवी/पदविका) [वर्ड फाइल] 141.72 KB
14904/07/2022 नवीन बी फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था शै व 22-23 करीता सुरु करण्यास फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया नवी दिल्ली यांचे पोर्टल वर ऑन लाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणा-या संस्थांना शासन ना हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत. 129.51 KB
15029/06/2022शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील दहावीनंतरच्या प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 33.74 KB
15129/06/2022शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील बारावीनंतरच्या प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान आणि सर फेस कोटींग तंत्रज्ञान या पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 38.62 KB
15229/06/2022शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील थेट व्दितीय वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीस अंतिम मान्यता देणेबाबत 33.01 KB
15317/06/2022शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासूनच्या थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश पात्रतेबाबत 1.43 MB
15415/06/2022शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील उन्हाळी सुटटीबाबत….. 44.21 KB
15503/06/2022विधी अधिकारी – शिफारस केलेल्या उमेदवारांची यादी 366.50 KB
15601/06/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता इ.10 वीनंतरच्या प्रथम वर्ष /द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्रांची यादी 1.48 MB
15723/05/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे 63.61 KB
15823/05/2022प्रोग्रामर पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सर्वसमावेशक अंतिम सेवाजेष्ठता सूची – २०२२ 114.40 KB
15917/05/2022ग्रंथपाल पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सर्वसमावेशक अंतिम सेवाजेष्ठता सूची – २०२२ 182.38 KB
16002/03/2022समुपदेशनाद्वारे बदल्यांबाबतचे धोरण, शासकीय सेवकांच्या नियतकालीक बदल्या- २०२२. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा गट ब संवर्गातील बदल्या. 167.28 KB
16124/02/2022तंत्र शिक्षण संचालनालय व अधिनस्त सर्व संस्था / कार्यालयातील अधीक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांची 01.01.2022 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची (२४ फेब्रुवारी २०२२) 159.08 KB
16214/02/2022तंत्र शिक्षण संचालनालय कार्यालयातील वर्ग ३ व ४ पदावरील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता सूची – २४ फेब्रुवारी २०२२ 1.46 MB
16302/02/2022ग़ट क व ग़ट ड सरकारी कर्मचारी विनंती बदली -एप्रिल मे २०२२ परिपत्रक 246.88 KB
16428/01/2022घर बांधणी अग्रिम मिळण्याकरिता आक्षेपाची पूर्तता तसेच इच्छा पत्र सादर करण्याबाबत – २७ / ०१/२०२२ 984.91 KB
16520/01/2022तंत्र शिक्षण संचालनालय व अधिनस्त सर्व संस्था / कार्यालयातील ग्रंथपाल व प्रोग्रामर पदावरील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची – २० जानेवारी २०२२ 198.14 KB
16611/01/2022अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी सलग्णीत महाविद्यालयामध्ये , अभिमत विद्यापीठे , स्वयं अर्थ सहायीत विद्यापीठे व तत्सम शेक्षणिक संस्थामधील वर्ग ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याबाबत 1.77 MB
16703/01/2022मोटार कार / मोटार सायकल / संगणक अग्रिम – कार्यालयीन आदेश 4.17 MB
16801/01/2022तंत्र शिक्षण संचालनालय कार्यालयातील वर्ग ३ व ४ पदावरील कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्टता सूची 1.79 MB
16924/12/2021शै वर्ष 2021-22 मधील हिवाळी सुटटी बाबत. 55.55 KB
17010/12/2021विद्यार्थ्यांच्या संस्था बदल – यूजी प्रोग्रामची तारीख 18 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत वाढवन्या बाबत 59.84 KB
17117/11/2021शै व 2022-23 करीताच्या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत 41.65 KB
17203/11/2021अधिसूचनेसाठी शुद्धीपत्रक शै. वर्ष २०२१-२२ साठी NSP योजनांची अंमलबजावणी 629.56 KB
17301/11/2021गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2021-22 करिता विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची शेवटची संधी म्हणून मुदतवाढ परिपत्रक 1.38 MB
17429/10/2021शै. वर्ष २०२१-२२ साठी NSP योजनांची अंमलबजावणी बाबत 687.69 KB
17523/09/2021विद्यार्थ्यांच्या संस्था बदल – यूजी प्रोग्रामची तारीख ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वाढवण्याबाबत 46.93 KB
17622/09/2021घर बांधणीसाठी व तयार घर खरेदीसाठी अग्रीम मिळणेबाबत… 5.16 MB
17721/09/2021परदेशी शिष्यवृत्ती 2021 साठी अर्ज आमंत्रित करण्यासंबंधी अधिसूचना -dt 21/09/2021 456.04 KB
17820/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये शासकीय , अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या / दुसऱ्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम बदल / संस्था बदल करणेबाबत…… 301.54 KB
17907/09/2021मोटारकार-2021 / मोटारसायकल-2021 /संगणक-2021 अग्रीम मिळणेबाबत 5.10 MB
18007/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 65.46 KB
18102/09/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून शासनाने 1. औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माण शास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणेसाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत….. 2. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, तुकडी पुर्ण करणे, अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे, संस्थेच्या पत्त्यात बदल करणे, नवीन संस्था सुरुकरणे इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यतादेण्याबाबत… 2.44 MB
18202/09/2021तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली गट – क संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा मुदत पूर्व विनंती बदल्यांच्या पद्स्थापणे बाबत 922.44 KB
18327/08/2021शे वर्ष – २०२१-२२ – विनानुदानित अभियांत्रिकी , औषधनिर्माण शास्त्र , वास्तुशास्त्र व एच. एम. सी . टी. ई . पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम /पाळी बदल तसेच पहिल्या , दुसर्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करणे बाबत 1.62 MB
18426/08/2021शै व 21-22 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलीन करणे , नवीन संस्था सुरु करणे , राज्यातील विद्यामान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी , व्यवस्थापनशास्त्र , एमसीए अभ्यासक्रमाचा पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ तसेच प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 695.57 KB
18509/08/2021कार्यालयीन आदेश – प्रोग्रामर यांच्या बदली बाबत 127.25 KB
18609/08/2021कार्यालयीन आदेश – लघुलेखक उच्च श्रेणी यांच्या बदली बाबत 95.40 KB
18709/08/2021कार्यालयीन आदेश – वर्ग -४ ( विभागीय बदल्या) 76.77 KB
18804/08/2021शासनाकडून २०२०-२१ पासून मान्यता प्राप्त ओषध निर्माण शास्त्र च्या संस्थांनी शासन निर्ण्यायातील अटी व शर्तीची पूर्तता करून संचालनालयाची मान्यता घेण्याबाबत 522.89 KB
18902/08/2021शे वर्ष – २०२१-२२ मध्ये प्रथम वर्ष वास्तुशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी NATA प्रवेश परीक्षा अनिवार्य असल्याबाबत 1.89 MB
19012/07/2021घरबांधणी अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत…. 668.77 KB
19128/06/2021जाहीर सूचना – अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मान्यता प्रक्रियेची जाहिर सूचना 78.83 KB
19228/06/2021दिनांक ६ जून हा दिवस “शिवस्वराज्य दिन” साजरा करण्याबाबत …. 297.00 KB
19323/06/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील उन्हाळी सुट्टी बाबत…. 64.34 KB
19426/05/2021उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संकेतस्थळ सुधारित करण्या संदर्भात अभिप्राय मागवणे बाबत
19518/05/2021मान्यता नसलेल्या विद्यापीठ/अनधिकृत संस्थांमधील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका (Diploma, UG Degree, PG Degree, PG Diploma ) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश न घेणेबाबत. 63.75 KB
19611/05/2021प्रवेशासंबंधी महत्वाची सूचना – शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक कागपत्रे 87.29 KB
19722/03/2021शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबतची जाहिर सूचना 97.90 KB
19822/03/2021घरबांधणी अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत…. 3.95 MB
19922/03/2021मोटर गाडी अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत…. 1.62 MB
20022/03/2021संगणक खरेदी साठी अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत…. 1.91 MB
20122/03/2021स्कूटर / मोटर सायकल अग्रीम मिळण्याकरिता इच्छापत्र सादर करण्याबाबत…. 3.22 MB
20202/03/2021समुपदेशना द्वारे बदल्यांच्या धोरणाबाबत 169.38 KB
20317/02/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती सादर करणे, प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया 118.19 KB
20421/01/2021शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना 1.31 MB
20511/01/2021शै.वर्ष 2021-22 करीताच्या औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत.. 64.56 KB
20618/12/2020पर्यावरणावरील निबंध स्पर्धा – शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२० 1.17 MB
20711/12/2020शे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये थेट द्वितीय वर्ष प्रवेशासाठी रिक्त जागांच्या परीगानानेकारिता तसेच ews कोट्यातील रिक्त राहिलेल्या जागांची नोंदणी करणेबाबत 700.07 KB
20811/12/2020प्रत्येक तांत्रिक व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणे आणि समन्वयक नियुक्त करणे 749.07 KB
20908/12/2020मेरिट कम मीन्स शिष्यवृत्ती (२०२०-२१) परिपत्रक 717.30 KB
21005/12/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत 89.42 KB
21104/12/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील विविध पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत… 61.19 KB
21203/12/2020क्यार व महा चक्रीवादळ मुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतकर्यांचे पाल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत 2.00 MB
21303/12/2020शै.व.2020-21 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत 55.58 KB
21410/11/2020शे. वर्ष २०२०-२१ मधील हिवाळी सुट्टी बाबत 82.33 KB
21522/10/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत.. 56.77 KB
21605/10/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांस ट्युशन फी वेव्हर योजना (टीएफडब्ल्यूएस) लागू असल्याबाबत 62.08 KB
21729/09/2020मेरिट-कम-साधन शिष्यवृत्तीच्या साठी 2020-21 अंमलबजावणीसाठी सुचना 354.29 KB
21804/09/2020लॉकडाऊन/अनलॉक कालावधी दरम्यान शुल्काबाबत AICTE सूचना 163.65 KB
21904/09/2020विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी- ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण करण्याबाबत सल्ला 1.69 MB
22004/09/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र, एमबीए / एमएमएस व पीजीडीएम या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, संस्था विलनीकरण इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत 298.05 KB
22103/09/2020“विविध तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रमातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्था, विदयापीठ संचलीत महाविदयालये/विभाग व विनाअनुदानित संस्थांमधील थेट व्दितीय वर्षाच्या रिक्त जागांबाबत.” 39.89 KB
22202/09/2020“विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 15.09.2020 पर्यंत मुदतवाढ” 39.89 KB
22317/08/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करून संचालनालयाची मान्यता देण्याबाबत “ 522.80 KB
22417/08/2020“विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था, पाठ्यक्रम बदलास अर्ज करण्यासाठी दि. 28.08.2020 पर्यंत मुदतवाढ” 40.23 KB
22517/08/2020“शैक्षणिक वर्ष -2020 -21 पासुन शासनाने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माणशास्‍त्र अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था, तसेच विद्यमान पदवी व पदवीका अभ्यासक्रमाच्या संस्था विलनीकरण करण्यासाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता देण्यााबाबत…” 583.14 KB
22631/07/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत दि . ३० जुलै २०२० “ 114.96 KB
22731/07/2020“शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी “ 868.02 KB
22831/07/2020“शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्राची यादी “ 726.75 KB
22931/07/2020“लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशाताब्दी कार्यक्रमाबाबत “ 40.95 KB
23028/07/2020“शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम /बदल, तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… “ 4.29 MB
23127/07/2020“परिपत्रक : शै.व २०२०-२१ मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत…… “ 415.74 KB
23206/07/2020” शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्राबाबत दि.०३/०७/२०२०” 100.70 KB
23312/05/2020” पदवी, पदव्यूत्तर व पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा व वेळापत्रका संदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत HELP LINE नंबर बाबतची माहित “ 151.07 KB
23429/04/2020“अनधिकृत संस्थे बाबतचा आदेश .” 399.43 KB
23522/04/2020लॉकडाऊन 2.0 दरम्यान संस्था/महाविद्यालयांना AICTE (दि. 22.04.2020) द्वारे सूचना. 262.86 KB
23613/02/2020वर्ग 3 साठी पदोन्नती ऑफिस ऑर्डर – ऑफिस सप्ट./हेड क्लर्क/नॉटिंग अस्टे. 349.91 KB
23713/02/2020वर्ग 3 – राज्यस्तरीय पदे (ग्रंथपाल आणि प्रोग्रामर) प्रशासकीय आणि विनंती बदली बाबत 541.32 KB
23813/02/2020 संचालनालया अंतर्गत येणाऱ्या वर्ग 3 / ४ यांच्या १०-२०-३० चा फायदा देण्याबाबत 575.70 KB
23913/02/2020संचालनालया अंतर्गत येणाऱ्या प्रोग्रामर यांना १०-२०-३० चा फायदा देण्याबाबत 420.11 KB
24012/02/2020महाराष्ट्र अभियांत्रिकी आणि प्रशासकीय सेवा गट ब – बदली धोरण 418.29 KB
24112/02/2020“आर्थिक वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 मध्ये पीएलएतून केलेल्या खर्चाची माहिती सादर करणेबाबत……” 613.40 KB
24211/02/2020शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ – मंजुरी प्रक्रिया ( Approval Process ) सूचना 62.99 KB
24304/02/2020वैद्यकीय बिल अग्रिम बाबत 58.12 KB
24417/12/2019“शै वर्ष 2019-20 मधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेशित विदयार्थ्याच्या प्रवेश छाननी/पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रकिया” 198.69 KB
24507/12/2019शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया शुल्क आकारण्याबाबत… 1.05 MB
24603/12/2019महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांचे “जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2021 करीता राज्य व जिल्हास्तरीय स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता निवेदन” 209.92 KB
24721/11/2019तंत्रज्ञानाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये नवीन अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेसचा परिचय (AICTE) 204.24 KB
24829/11/2011दुष्काळ परिस्थिती तसेच “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतक-यांचे पाल्य असलेल्या विदयार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत 291.21 KB