• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Aurangabad

Last updated on ऑक्टोबर 16th, 2023 at 03:07 pm

विभागीय कार्यालय - छत्रपती संभाजीनगर

UTNagdeveSir PPPhoto1
श्री. उमेश टी. नागदेवे

प्र. सहसंचालक

विभागीय कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर​
पत्ता
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, स्टेशन रोड, उस्मानपुरा, शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर जवळ, पी.ओ. बॉक्स नं. ५१६,छत्रपती संभाजीनगर​- ४३१००५
संपर्काची माहिती
फोन
०२४०-२३३४२१६(P), २३३४७६९(O)
फॅक्स
०२४०-२३५६८२०
ईमेल
roaurangabad@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्थळ
कार्यालया अंतर्गत येणारे जिल्हे
१. छत्रपती संभाजीनगर
२. बीड
३. जालना
४. लातूर
५. हिंगोली
६. नांदेड
७. परभणी
८. धाराशिव