• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Mumbai

Last updated on एप्रिल 11th, 2023 at 05:01 pm

विभागीय कार्यालय - मुंबई

pramod
श्री. प्रमोद नाईक

सहसंचालक

विभागीय कार्यालय मुंबई
पत्ता
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, जागतिक बँक प्रकल्प इमारत, शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर,—खेरवाडी, अलियावार जंग मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – ४०००५१
संपर्काची माहिती
फोन
०२२-६९१६२३००
फॅक्स
०२२-२६४७४८९२ , २६४७१६१९
ईमेल
romumbai@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्थळ
कार्यालया अंतर्गत येणारे जिल्हे
१. मुंबई
२. मुंबई उपनगर
३. ठाणे
४. रायगड
५. रत्नागिरी
६. सिंधुदुर्ग
७. पालघर