• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Nagpur

Last updated on मार्च 1st, 2024 at 12:29 pm

विभागीय कार्यालय - नागपूर

डॉ.सचिन व्ही. सोलंकी

प्र. सहसंचालक

विभागीय कार्यालय नागपूर
पत्ता
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर, सदर बाजार, नागपूर – ४४०००१
संपर्काची माहिती
फोन
०७१२-२५६५१४३, २५५७२७३, २५६१६६३, २५४८५७२, २५५७२६६, २५४९३८७
फॅक्स
०७१२-२५६१६६३
ईमेल
ronagpur@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्थळ
कार्यालया अंतर्गत येणारे जिल्हे
१. भंडारा
२. चंद्रपूर
३. गोंदिया
४. गडचिरोली
५. नागपूर
६. वर्धा