• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department

Nashik

Last updated on फेब्रुवारी 22nd, 2024 at 06:08 pm

विभागीय कार्यालय - नाशिक

garje sir
श्री. जी.व्ही. गर्जे

प्र. सहसंचालक

विभागीय कार्यालय नाशिक
पत्ता
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर, पोस्ट बॉक्स क्रमांक २१७ , सामनगाव रोड, नाशिक रोड, नाशिक – ४२२१०१
संपर्काची माहिती
फोन
०२५३-२४६१४७९, २४६०११४(P)
फॅक्स
०२५३-२४५५३०१
ईमेल
ronashik@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्थळ
कार्यालया अंतर्गत येणारे जिल्हे
१. अहमदनगर
२. जळगाव
३. धुळे
४. नाशिक
५. नंदुरबार