• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Nashik

Last updated on मे 30th, 2022 at 07:42 am

विभागीय कार्यालय - नाशिक

imgpsh_fullsize_anim-1
श्री. डी. पी. नाठे

प्र. सहसंचालक

विभागीय कार्यालय नाशिक
पत्ता
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर, पोस्ट बॉक्स क्रमांक २१७ , सामनगाव रोड, नाशिक रोड, नाशिक – ४२२१०१
संपर्काची माहिती
फोन
०२५३-२४६१४७९, २४६०११४(P)
फॅक्स
०२५३-२४५५३०१
ईमेल
ronashik@dtemaharashtra.gov.in
संकेतस्थळ
कार्यालया अंतर्गत येणारे जिल्हे
१. अहमदनगर
२. जळगाव
३. धुळे
४. नाशिक
५. नंदुरबार